aronssonfrida mars 5, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Detta inlägg är skrivet i samarbete med Nina Magnussen och Stine Sauro Hellsten

Vi är nu inne i andra modul i Digital Marknadsföring, och i dessa dagar med föreläsare Cecilie Staude om Social Kommunikation. Med undervisning riktat mot hållbarhet, har vi nu fått i uppgift att ta för oss en verksamhet som har fokus på FNs hållbara utvecklingsmål, och ska vidare laga en kommunikationsplan för hur verksamheten ska marknadsföras i sociala kanaler. I första omgång ska vi ta utgångspunkt i denna verksamheten, och se på vilka av hållbarhetsmålen vi upplever som mest relevanta.

I detta inlägg kan du därför läsa om det svenska klädmärket Tretorn, och hur de aktivt jobbar mot att nå fler av FNs hållbarhetsmål.

FNs hållbarhetsmål – vad betyder de för näringslivet?

Källa till bild

FNs hållbarhetsmål består av 17 olika mål med delmål, som ska fungera som en gemensam arbetsplan för att bekämpa fattigdom, olikhet och stoppa klimatändringarna inom år 2030. Men vad betyder det egentligen att något är hållbart? FN definierar hållbar utveckling på följande sätt:

”Utveckling som möter dagens behov utan att förstöra möjligheterna för att kommande generationer ska få täckt sina behov”

FN

En sammansättning av tre dimensioner må också ligga till grund för att utvecklingen ska vara hållbar, nämligen;
1) miljö och klimat
2) ekonomi
3) sociala förhållanden.

Hållbar utvecklingen är i vinden, och man kan på många sätt säga att det har blivit en trend – men det är inte utan någon grund. Fler får upp ögonen för att vi måste ta tilltag för de kommande generationerna, och det blir därför stadigt viktigare för bedrifter att utveckla hållbara affärsmodeller.

Tretorn

Tretorn är ett svenskt klädmärke som har sina rötter helt tillbaka till 1891. På deras nätsida kan du bland annat läsa om hur de aktivt jobbar för att producera kläder av recirkulerad plast, nedbrytbara material, och med varig kvalitet. Tretorn lägger vikt på viktigheten av att vi alla har ett ansvar för jorden vi lever på, och att alla måste ändra beteende om det ska ske en förändring.

Tretorn har uppenbart gjort ett bra jobb, för i 2017 blev de valt ut och framhävd på FNs World Ocean Conference som ett referenssällskap som jobbar mot klimatmål.

Vilka av de 17 hållbarhetsmålen anser vi som mest relevant för Tretorn?

Hållbarhetsmål 12: Ansvarlig konsumtion och produktion

Det tolfte hållbarhetsmålet handlar om att säkra ett hållbart konsumtion-och produktionsmönster, och knyts upp mot att göra mer med mindre resurser. Ett av delmålen går ut på att reducera avfallsmängden genom förbud, reduktion, återvinning och återanvändning, och vi menar att det är här Tretorn kommer in i bilden. I 2016 lanserade verksamheten sitt första miljövänliga projekt, nämligen ”The Leftover Project”. Bakgrunden för projektet var passionen för ansvarig produktion, och en önskan om att ingenting ska gå till spillo. Tretorn köpte därför upp materialrester från producenter, och använde detta till att skapa ett begränsat upplag med regnjackor.

Skärmbild av utvalda bilder från ”The Leftover Project”

I 2018 lanserade Tretorn en 100% nedbrytbar regnjacka, från idén om att laga en regnjacka som var lik naturens egna cirkulära ekosystem. Här använde de PLA (Polylactide) från Tapioca (stärkelse framställt av Cassava) och sockerrör, framför material som är hämtat från fossilt bränsle. Tretorn visar också till att man i många år i militären har använd nedbrytbart PLA i krigszoner för att kunna lägga igen material som därefter naturligt bryts ner. Regnjackan är därför ett hållbart initiativ för ansvarig konsumtion och produktion, och inte minst med tanke på återvinning.

Skärmbild av Tretorns ”Bioplant Jacket”

Hållbarhetsmål 14: Liv under vatten

Hållbarhetsmålet om liv under vatten handlar om att bevara och använda hav och marina resurser på ett sätt som framhäver hållbar utveckling. Över halvparten av oxygenet vi andas in, kommer från havet, och både människor och djur är därför beroende av det för att kunna överleva. En av de viktiga faktorerna för att nå detta mål, är att hindra nedskräpning och förgiftning, då det leder till att arter blir utrotningshotade.

Tretorns introduktionsvideo på Youtube av ”The Rain Jacket From The Sea”

Ett av delmålen går ut på att förhindra och reducera alla former för hav-förorensning som är förorsakat av marin nedskräpning och näringsämnen. Tretorn lanserade i 2017 ”The Rain Jacket From The Sea”, som handlar just om detta. De visar nämligen till att 650.000 ton av fiskgarn flyter runt på havets botten för att de blir bytt ut varannat år, och att de gamla därför blir kastad över bord. Tretorn fann ut av att fiskegarn är skapat av väldigt slitstark nylon, som igen betyder att de inte är nedbrytbart. The Rain Jacket From The Sea är därför skapat av recirkulerat fiskgarn, som både leder till ökat fokus på återvinning, samtidigt som det städar upp havets botten från garn.

Skärmbild av ett utval från kollektionen ”The Ghost Net Project” från Tretorn

Gamla fiskgarn är inte det enda som inte hör till i havet. Plast och speciellt plastflaskor är ett känt problem när det gäller liv under vatten. Som ett tilltag för att ändra detta, har Tretorn skapat en kollektion kallad ”OCEAN-SHELL”. Produkterna från denna kollektionen har material och textiler från recirkulerade plastflaskor som är hämtad från hav utanför Taiwan. Detta gör att materialet är en fullt cirkulerad och förnybar källa som kan recirkuleras igen och igen.

Skärmbild på kollektion av ”OCEAN SHELL”.

Hållbarhetsmål 13: Stoppa klimatändringarna

För att vi ska kunna bekämpa klimatändringarna och konsekvenserna av dem, måste vi handla omedelbart. Detta är det mest vanliga målet och prioritera bland norska sällskap, och går ut på att vi måste verkställa initiativ som kan stoppa dessa ändringar. Vi har nämnt fler av Tretorns projekt, och menar att dessa tillsammans också handlar om detta hållbarhetsmålet. För vid att tänka förnybart och ha ökad fokus på återvinning, tar Tretorn kampen om att ”kutta” utsläppet av CO2, och bekämpa klimatändringarna.

Uppsummering

Det kräver ett stort ansvar för att vara en del av en industri som idag leder till överkonsumtion och stora mängder avfall. Tretorn tar ändå hållbar utveckling på allvar, och har implementerat en rad av tilltag som riktar fokus mot både återvinning, återanvändning, samt generellt ”kutt” av utsläpp.

Vad gör din verksamhet för att nå FNs hållbarhetsmål?

Källor: