ninamagnussen mars 5, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette innlegget er skrevet i samarbeid med Frida Aronsson og Stine Sauro Hellsten.

Vi er nå inne i andre modul i Digital Markedsføring, og i disse dager med foreleser Cecilie Staude om Sosial Kommunikasjon. Med undervisning viklet mot bærekraft, har vi nå fått i oppgave å ta for oss en virksomhet som har fokus på FNs bærekraftsmål for bærekraftig utvikling, og skal videre lage en kommunikasjonsplan for hvordan virksomheten skal markedsføres i sosiale kanaler. I første omgang skal vi ta utgangspunkt i denne virksomheten, og se på hvilke av bærekraftsmålene som vi opplever som mest relevante.

I dette innlegget kan du derfor lese om det svenske klesmerket Tretorn, og hvordan de aktivt jobber mot å nå flere av FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål hentet på FN.no

FNs bærekraftsmål – hva betyr de for næringslivet?

FNs bærekraftsmål består av 17 ulike mål med delmål, som skal fungere som en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Men hva betyr det egentlig at noe er bærekraftig? FN definerer bærekraftig utvikling på følgende måte: «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

En sammensetning av tre dimensjoner må imidlertid også ligge til grunn for at utviklingen skal være bærekraftig, nemlig 1) miljø og klima, 2) økonomi, og 3) sosiale forhold. 

Bærekraftig utvikling er i vinden, og man kan på mange måter si at det har blitt en trend – men det er ikke uten grunn. Flere får øynene opp for at vi må gjøre tiltak for de kommende generasjonene, og det blir derfor stadig viktigere for bedrifter å utvikle bærekraftige forretningsmodeller.


Tretorn

Tretorn er et svensk klesmerke som har sine røtter helt tilbake til 1891. På deres nettside kan du blant annet lese om hvordan de aktivt jobber for å produsere klær av resirkulert plast, nedbrytbare materialer, og med varig kvalitet. Tretorn legger vekt på viktigheten av at vi alle har et ansvar for kloden vi lever på, og at alle må endre atferd dersom endring skal skje.

Tretorn har åpenbart gjort en god jobb, for i 2017 ble de valgt ut og fremhevet på FNs World Ocean Conference som et referanseselskap som jobber mot klimamål. 

Nedenfor kan du lese om hvilke av de 17 bærekraftsmålene vi anser som mest relevant for Tretorn; 


Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Det tolvte bærekraftsmålet handler om å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre, og knyttes opp mot å gjøre mer med mindre ressurser. Et av delmålene går ut på å redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk, og vi mener at det er her Tretorn kommer inn i bildet. I 2016 lanserte virksomheten sitt første miljøvennlige prosjekt, nemlig «The Leftover Project». Bakgrunnen for prosjektet var lidenskapen for ansvarlig produksjon, og ønsket om at ingenting skal gå til spille. Tretorn kjøpte derfor opp stoffrester fra produsenter, og brukte dette til å lage et begrenset opplag med regnjakker.  

Skjermbilde fra Tretorn.com

I 2018 lanserte Tretorn en 100% nedbrytbar regnjakke, fra ideen om å lage en regnjakke som lignet naturens eget sirkulære økosystem. Her brukte de PLA (Polylactide) fra Tapioca (stivelse fremstilt av Cassava) og sukkerrør, fremfor materiale som er hentet fra fossilt brensel. Tretorn viser imidlertid også til at militæret i mange år har brukt nedbrytbart PLA i krigssoner for å kunne legge igjen materiale som deretter naturlig nedbrytes. Regnjakken er derfor et bærekraftig initiativ for ansvarlig forbruk og produksjon, og ikke minst med tanke på gjenvinning. 

Skjermbilde fra Tretorn.com

Bærekraftsmål 14: Livet under vann

Bærekraftsmålet om liv under vann handler om å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Over halvparten av oksygenet vi puster inn, kommer fra havet, og både mennesker og dyr er derfor avhengig av det for å kunne overleve. En av de viktige faktorene for å nå dette målet, er å hindre forsøpling og forgiftning, da det fører til at arter blir utryddingstruet.

Et av delmålene går på å forhindre og redusere alle former for havforurensning forårsaket av marin forsøpling og næringsstoffer. Tretorn lanserte i 2017 «The Rain Jacket From The Sea», som handler om nettopp dette. De viser nemlig til at 650.000 tonn fiskegarn flyter rundt på havbunnen fordi de blir byttet ut annethvert år, og at de gamle derfor blir kastet over bord. Tretorn fant ut at fiskegarn er laget av svært slitesterk nylon, som igjen betyr at de nærmest ikke er nedbrytbare. The Rain Jacket From The Sea er derfor laget av resirkulerte fiskegarn, som både fører til økt fokus på gjenbruk, samtidig som det rydder havbunnen for garn.

Gamle fiskegarn er ikke det eneste som ikke hører til i havet. Plast og spesielt plastflasker er et kjent problem når det gjelder liv under vann. Som et tiltak for å endre dette, har Tretorn laget kolleksjonen «OCEAN-SHELL». Produktene fra denne kolleksjonen har stoff og tekstiler fra resirkulerte plastflasker som er hentet fra havet utenfor Taiwan. Dette gjør at stoffet er en fullt fornybar kilde som kan resirkuleres igjen og igjen.


Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

For at vi skal kunne bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem, må vi handle umiddelbart. Dette er det mest vanlige målet å prioritere blant norske selskaper, og går ut på at vi må iverksette initiativ som kan stoppe disse endringene. Vi har nevnt flere av Tretorns prosjekter, og mener at disse til sammen også omhandler dette bærekraftsmålet. For ved å tenke fornybart og ha økt fokus på gjenbruk, tar Tretorn kampen om å kutte utslippet av CO2, og bekjempe klimaendringene.

Skjermbilde fra Tretorn.com

Oppsummert

Det krever et stort ansvar å være del av en industri som som i dag fører til overforbruk og store mengder avfall. Tretorn tar likevel bærekraftig utvikling på alvor, og har iverksatt en rekke tiltak som retter fokus mot både gjenbruk, gjenvinning, samt generelt kutt av utslipp. Derfor kan vi konkludere med at Tretorn aktivt jobber for en bærekraftig utvikling, og derigjennom også jobber med flere av FNs 17 bærekraftmål.

Hva gjør din virksomhet for å nå FNs bærekraftmål?


Kilder

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://www.youtube.com/watch?v=4Jg51d3lTdI&feature=emb_title
https://no.tretorn.com/eco-essentials-timeline_1
https://no.tretorn.com/heritage
https://no.tretorn.com/
https://www.fn.no/Undervisning/VGS/FNs-baerekraftsmaal