stinesaurohellsten mars 5, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette innlegget er skrevet i samarbeid med Frida Elli Aronsson og Nina Magnussen Vi er nå inne i andre modul i Digital Markedsføring med «sosial kommunikasjon» som tema og Cecilie Staude som foreleser. Med undervisning viklet mot bærekraft, har vi nå fått i oppgave å ta for oss en virksomhet som har fokus på FNs bærekraftsmål for bærekraftig utvikling, og skal videre lage en kommunikasjonsplan for hvordan en valgt virksomhet skal markedsføres i sosiale kanaler. I første omgang skal vi…

Les mer Les mer