ninamagnussen mars 20, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette innlegget er skrevet i samarbeid med Frida Aronsson og Stine Sauro Hellsten.

Som en del av eksamensoppgaven vi i skrivende stund arbeider med, skal vi i dette innlegget se nærmere på et av markedsføringstiltakene Tretorn har gjort tidligere. I forrige innlegg introduserte vi Tretorn, og la frem hvordan de aktivt jobber for en bærekraftig utvikling. Du kan derfor lese om dette tiltaket, og hvordan vi vurderer utformingen av dette.


FNs miljøprogram The Clean Seas (#CleanSeas) ble lansert i januar 2017 med mål om å engasjere privat sektor, sivilsamfunn og myndigheter i kampen mot plast i havet. Varemerker har en like stor rolle i å bidra til å snu problemet med plastforurensning og klimaendringer – og dette engasjerer det svenske klesmerket Tretorn seg for.


Markedsføringstiltak

I forbindelse med sitt 125års-jubileum opprettet Tretorn i 2016 sitt Eco Essentials Initiative – en plattform for å fremme bærekraft og for å strebe etter ekstremt høye bærekraftige mål for sine produkter.

«Vi startet Eco Essentials som en plattform for å prøve å utfordre oss selv til å lage mer og mer bærekraftige produkter og også ha et mer bærekraftig og sirkulært tankesett med alt vi gjør»Fredrik Ekström, direktør for bærekraftsspørsmål og kommunikasjon i Tretorn

Et spennende markedsføringstiltak som virksomheten gjennomførte i forbindelse med dette, er at de deltok i en kampanje som ble gjennomført tidlig i 2018; Lewis Pugh Expedition Antarctica 2020. Tretorn ønsket å sette sine bærekraftsdrevne produkter på prøve, og denne kampanjen var en utmerket mulighet for dem. I tillegg var de i stand til å markedsføre den truende klima-situasjonen i Antarktis, hvilket bidrar til økt bevissthet rundt det.

Skjermbilde fra Tretorn.com – Antartiva Expedition 2020

Hva gjorde de? Tretorns fotograf Olle Nordell viste frem deres Fall/Winter-18-kolleksjon av Eco Essential-klær ved å fysisk bære «Arch Jacket» med på Antarktis-turen. Denne jakken var en del av «OCEAN-SHELL»-prosjektet – et to-lags stoff bestående av resirkulert polyester med membraner laget av resirkulert sjø-avfall. Nordell bekreftet at jakken beviste dens bærekraft, og formidlet budskapet om at uansett hvor vi bor og hvor vi er i verden, så må vi samarbeide og ta bevisste, riktige beslutninger – slik at vi ikke påvirker miljøet og havet negativt.

Olle Nordells prosjekt hentet fra Tretorn.com

Vurdering av tiltak

I stedet for å bruke tusenvis av kroner på tradisjonell markedsføring, iverksetter Tretorn tiltak folk kan se på som annerledes og unike. De beholder sin integritet som et miljøbevisst selskap ved å gjennomføre markedsføringskampanjer som er bedre for klimaet, samtidig som de skaper bevissthet om klimakrisen for målgruppen.

Fra en artikkel i Resumé skriver reporter Thomas Nilsson at Tretorn slår sammen produkt- og markedsavdelingen til en samlet avdeling som skal stå for hele merkeopplevelsen. Ved å slå sammen avdelingene, jobber de ikke bare med kommunikasjon og markedsføring, men også med produktutvikling og konsepter – det vil si, alle kontaktpunkter med kunden. Slik vi ser det kan dette bety at dersom de lykkes med de rette ideene og design, vil produktet i seg selv bli en kommunikasjonsbærer, og kan forbedre den totale merkeopplevelsen.

Tretorn gjør også en sterk profil på sosiale medier. Med 71.571 likes på deres Facebook-side og 95.000 følgere på Instagram, kan vi bekrefte at Tretorn har en solid følgergruppe, som antageligvis har fått med seg at bærekraftig utvikling kan se stilig ut. Tretorns tilstedeværelse i sosiale medier tiltrekker flere og flerre mennesker, og de lykkes med å skape bevissthet rundt bærekraftig design og produksjon. Alle Tretorns tilstedeværelser i ulike sosiale medier fremstår som profesjonelle, og det er tydelig at det er lagt ned tid og arbeid i innhold.


Oppsummering

Oppsummert kan det konkluderes med at Tretorn er et unik klesmerke med potensialet til å bli en anerkjent merkevare innen bærekraftig design og produksjon. Særlig var markedsføringstiltaket med Antarktis 2020-kampanjen unik, men vi ser også at nøye gjennomført og sannsynligvis godt planlagt digital markedsføring i sosiale medier også prioriteres av Tretorn.

Hva tenker du om Tretorns markedsføringstiltak?


Kilder

Lewis Pugh
Tretorn
Olle Nordell
Resumé
Scandinavian MAN