eirillhoff January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi får stadig opp forslag til artikler og nettsider som er tilpasset oss. Filterbobler og ekkokamre bidrar til utvalget informasjon man blir eksponert for, både i det daglige og på nettet.

CC: goo.gl/xv4HgU

Hva filterbobler og ekkokamre er

I forrige forelesning med Arne Krokan lærte vi at filterbobler er når en algoritme på et nettsted sorterer informasjonen en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Eksempler på dette kan være posisjon, tidligere klikk og søk. 

Ekkokamre kan beskrives som en metafor for en situasjon der informasjon, ideer og synspunkter blir repetert gjennom gjentatt kommunikasjon eller en avgrenset gruppe. Dette vil si at man ikke får informasjon som strider mot egne synspunkter. 

Utfordringen med fenomenene

Filterbobler og ekkokamre bidrar til en trangsynhet på grunn av mangel på motstridende informasjon. Ved å konstant være omgitt av informasjon som ikke gir varierende synpunkter. Det styrker oppfatningene man allerede har, og bremser utviklingen man får gjennom nye og utfordrende tanker. 

Hva det vil si for samfunnsutviklingen

Filterbobler fører til bekymring som følge av det digitale for samfunnsutviklingen. Gjennom tidligere klikk og søk, vil man få opp lignende saker som «passer» dine synspunkter. Problemet med dette er at det ikke er du selv som velger hva du vil se. Du blir matet med informasjon som påvirker tanker du har hatt og det former meningene dine. Samfunnsutviklingen stagnerer på grunn av repetisjonen i ekkokamre og filterboblenes begrensede informasjon.

Filterbobler og ekkokamre i et politisk perspektiv

Gjennom et politisk perspektiv truer filterbobler og ekkokamre dynamiske tanker og åpenhet. Hvis man er i en gruppe som kun mener et politisk parti er det beste, og det ikke er noen der til å argumentere i mot vil du mest sannsynlig påvirkes av dette og mene det samme.

Et eksempel på dette er at jeg personlig ikke er fan av USA’s president Donald Trump. Ved å klikke på en nyhetssak som skriver om hans negative sider, er det høyst sannsynlig at jeg får opp sponsede innlegg på Facebook om nye saker der han gjør noe kontroversielt. Selv har jeg aldri fått opp en artikkel som skriver positivt om han. Dette viser hvordan filterboblene påvirker våre politiske perspektiv, og ikke bidrar til å utfordre tankesettene våre.

-Eirill Hoff

Kilder:

https://ndla.no/nb/subjects/subject:14/topic:1:185993/resource:1:107782

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer