kristian_ostlie januar 17, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Delingstjenester er et steg mot fremtiden. Det samme gjelder plattformtjenester. Det er likevel slik at taxinæringen i Norge har gått til angrep og jobbet hardt for å holde Uber utenfor. Dette toppet seg sent i 2017 med en dom fra EU domstolen som sier at det er opp til hvert enkelt medlemsland å velge hvordan de ønsker å regulere Uber som et taxiselskap. For realiteten er at de er et moderne innovativt taxiselskap.

 

EFTAs overvåkningsorgan ESA argumenterte i følge hengar.no for motsatt konklusjon. De mente Uber er en digital tjeneste, med formål å gjøre transport enkelt tilgjengelig for alle. Dette er i tråd med Ubers egne visjon om å “gjøre transport like sikkert som at du har rennende vann”. At EU domstolen ikke er enig i dette kan ha store konsekvenser for delingsøkonomi og plattformtjenester i Europa.

Norges Taxiforbund viser i en pressemelding datert 20.12.2017 en holdning til plattformløsninger som er på grensen til latterlig. Pressemeldingen kan du lese her. De skriver at det viktigste med dommen er at dette parkerer Ubers egne, og deres støttespilleres påstander om at Uber driver med noe annet enn taxi virksomhet.

Uber har trukket UberPop fra markedet i Norge mens de venter på juridiske endringer. De ønsker å bli regulert, noe som betyr at de spiller ballen videre til det juridiske. Kanskje den juridiske makt kan være pådriver for plattformtjenester i Norge? Med ett oppdatert lovverk åpner vi for nye forretningsideer som tar i bruk digitale løsninger. Det åpner for innovative løsninger som effektiviserer tilbudet til forbrukeren. Det må ganske enkelt på plass.

Er det dermed slik at Uber er den store stygge ulven, må taxinæringen som må tilpasse seg eller er dette til syvende og sist et problem hvor samfunnet ikke henger med?

Kilder:

https://www.uber.com/info/uber-norge/

https://www.dn.no/nyheter/2017/12/20/0942/Samferdsel/uber-nederlag-i-eu-domstolen-id

http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2017/12/Uber-nederlag-i-EU-domstolen

http://www.mynewsdesk.com/no/norges-taxiforbund/pressreleases/uber-er-ikke-delingsoekonomi-2343000?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=current_news