andreagjertsen januar 11, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Uber er et amerikansk selskap som er tilgjengelig i 77 land og er driveren bak mobilappen som tilbyr kjøringstjenester, der privatbiler bestilles til transport. Tjenesten tilbyr POP, Lux, Black og XXL, hvor bilene kan bestilles til ulike priser, avhengig av hvilken standard de har. Når bestillingen er gjennomført kan du følge med på hvor sjåføren befinner seg via kartet i appen. Både sjåføren og passasjereren har mulighet til å benytte seg av tilbakemeldingssystemet og betalingen for transporten trekkes automatisk i appen da du en kommet frem til din destinasjon. Uber rammet taxinæringen kraftig da de ble tilgjengelig i Norge i 2014, men møtte fort motgang da de ikke følger regler til registrering, forsikring og utgifter. Uber sin personbiltjeneste, som i appen blir kalt «POP» ble derfor satt pause og det er ikke lenger mulig å registrere seg for å kunne kjøre nå. De tre andre andre tjenestene som Uber tilbyr er fortsatt tilgjengelig. I 2017 ble det bestemt at Uber trekker seg ut av Norge med tjenesten kalt «POP» og dette begrunner selskapet med at det er et uklartlovverk.

Uber er en tjeneste som gjør at forbrukerne sparer tid på både å finne ledig transport og bestille ettersom prosessen med å få bestilt kjøre er veldig enkel. Alt gjennomføres gjennom en app og alt som kreves av forbrukeren er ett trykk også kommer bilen, i tillegg vet sjåføren hvor du skal. Prisen på reisen din ser du på forhånd og det er automatisk betaling. Dette sparer forbrukerne mye tid og ressurser på. I motsetning til å måtte ringe til en taxisentral for så å vente i kø på å få svar for bestilling. I appen kan en også se hvor langt unna sjåføren er, slik at en kan beregne god tid til å komme seg til møtestedet, fremfor å vente til du blir ringt opp av taxisjåføren, når den står utenfor.

I følge en ny forskningsrapport forskningsrapport fra Forbruksforskningsinstituttet Sifo er nordmenn mer fornøyde med Uber enn vanlig taxi. Folk er veldig misfornøyde med taximarkedet og noen mener at det fungerer ikke med dagens priser. I tillegg er det mange som har opplevd dårlige opplevelser med taxi, som gjør at deres forbrukere har mindre tillit til denne tjenesten. Dette viser en spørreundersøkelse fra Forbrukerrådet. Undersøkelsen viser også at taxikunder har blitt utsatt for trakassering, utskjellig, fysiske tilnærminger eller trusler. Derfor er det ikke så rart at en ønsker å prøve ut nye og rimeligere tjenester som Uber.

På en annen side er det også mange forbrukere som har liten tillitt til delingstjenester som Uber enn tilsvarende tradisjonelle tjenestetilbydere. Uber skårer dårligere enn forventet når det kommer til tillitt. Dette kan skyldes rating-systemet som Uber benytter seg av. Hver og en passasjer kan gi en vurdering av sjåførene etter å ha benyttet seg av tjenesten. Problemet er at mange unngår å gi negative ratinger når det har dukket opp problemer og dette fører da til usikkerhet hos forbrukerne. Hvor sikker er egentlig denne tjenesten? Kan jeg stole på ratingen som sjåføren har fått?

Uber har møtt på mange utfordringer, særlig i europeiske lang grunnet lovverk og reguleringer. Taxinæringen er heller ikke så fornøyd med opprettelsen av Uber, da de taper mange kunder til privatpersoner som kjører med egen bil og til en mye rimeligere pris. Det er tydelig at Uber har påvirket samfunnet og organisasjoner, da de har kommet med en ny måte å drive en organisasjon på. Som jeg skrev i innlegget om kunstig intelligens er det mange som frykter disse nye endringene da de påvirker arbeidsprosesser, men det er tydelig at organisasjoner er nødt til å følge med og møte de endringene som kommer for å kunne være med i konkurransen og være aktuell i markedet.

 

 

Kilder

https://www.dn.no/teknologi/uber-doblet-omsetningen-i-norge/2-1-143930

https://www.dn.no/handel/sifo/taxiforbundet/carl-endresen/ny-studie-nordmenn-liker-uber-bedre-enn-taxi/2-1-167922