mariannewangbrustad January 19, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Airbnb er en nettbasert delingsplattform hvor brukerne kan tilby, søke etter, bestille og benytte overnattingssteder rundt om i hele verden. I tillegg til dette tilbyr de opplevelser og eventyr som en del av plattformen. Plattformen eies av selskapet Airbnb, men det er bedrifter og privatpersoner selv som legger ut overnattingsplass via plattformen. 

Hvordan tjener Airbnb penger, når de kun eier plattformen?

Selskapet tar betalt ved å ta en viss prosentandel av brukernes inntjening fra hvert besøk. 

Videre skal jeg ta for meg hvordan Airbnb senker brukernes transaksjonskostnader. Refererer til foreleser Arne Krokan som forteller at kostnadene kan deles inn i flere typer som påvirker valgene vi tar. De ulike stegene i prosessen består av søkekost, informasjonskost, forhandlingskost, vurderingskost, evalueringskost og tvangskostader. 

Søkekost: Hvilke alternativer finnes?