aronssonfrida mars 8, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Detta inlägg är skrivet i samarbete med Nina Magnussen och Stine Sauro Hellsten

FN:s miljöprogram The Clean Seas (#CleanSeas) lanserades I januari 2017 I syfte om att engagera den privata sektorn, det civila samhället och regeringar i kampen mot plast i havet. Varumärken har lika stor roll för att hjälpa till att vända problemet om plastföroreringar och klimatförändringar, och det skandinaviska varumärket Tretorn är engagerat i orsaken.

Marknadsföringsåtgärder

År 2016 skapade Tretorn i samband med sitt 125-årsjubileum, sitt Eco Essentials Initiative – som är en plattform för att främja hållbarhet och sträva efter extremt höga hållbara mål för sina produkter.

”Vi startade Eco Essentials som en plattform för att försöka utmana oss själva att göra mer och mer hållbara produkter och också ha ett mer hållbart och cirkulärt tankesätt med allt vi gör”

Fredrik Ekström, chef för hållbarhetsfrågor och kommunikation på Tretorn

Ett spännande marknadsföringstilltag som verksamheten genomförde i samband med detta är att de deltog i en kampanj som genomfördes i början av 2018 – Lewis Pugh Expedition Antarctica 2020. Tretorn ville sätta sina hållbarhetsdrivna produkter på prov, och denna kampanj var en ypperlig möjlighet för dem och i tillägg kunde de marknadsföra den klimathotade situationen i Antarktis som bidrar till ökad medvetenhet runt det.

Skärmbild av projektet på Olle Nordells websida

Deras Fall Winter-18 kollektion av Eco Essential-kläder, visade Tretorns fotograf Olle Nordell fram genom att fysiskt bära deras Arch Jacket på Antarktis resan. Det är en jacka som är tillverkad av ”Ocean Shell”, ett tvålagers tyg som är återvunnen polyester med membran tillverkade av återvunnet havsavfall. Han bekräftar att jackan bevisade sin hållbarhet, och fick fram budskapet att oavsett var vi bor och var vi är i världen – så bör vi samarbeta och fatta medvetna, riktiga beslut så att vi inte påverkar miljön och haven på ett negativt sätt.

Olle Nordells projekt genom bilder och ett magasin där han berättar om sin Antarktis resa

Bedömning av åtgärder

Istället för att Tretorn ska använda tusenvis av kronor på traditionell marknadsföring så gör de åtgärder som folk kan se på som annorlunda och unikt. De behåller sin integritet som är att vara en miljömedveten bedrift, genom att göra marknadsföringskampanjer som är bättre för klimatet och som skapar medvetenhet runt klimatkriser hos sin kundgrupp.

Från en artikel i Resumé skriver reporter Thomas Nilsson att Tretorn slår ihop produkt-och marknadsavdelningen till en ny avdelning som ska ha ansvar för hela varumärkesupplevelsen. Genom att slå ihop avdelningarna arbetar man inte bara med kommunikation och marknadsföring utan även produktutveckling och koncept, alltså hela mötet med konsumenten. Om de lyckas att ha rätta idéer och design så blir själva produkten en egen kommunikationsbärare och förstärker konsumentens hela varumärkesupplevelse.

Genom algoritmer tar Tretorn upp konsumenters preferenser och tillägnar sin marknadsföring utifrån vad man har för intressen – samt att de arbetar aktivt med sina sociala medier så som Instagram och Facebook. Med 71.571 likes på sin Facebooksida och 95.000 följare på Instagram, kan vi bekräfta att Tretorn med sin hållbara utveckling lockar fler och fler människor och de lyckas med att skapa medvetenhet runt miljö och klimatförändringar.

Skärmbild av Facebook & Instagram till Tretorn

Källor: