steffengya februar 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

FN har 17 bærekraftsmål og 169 delmål som skal være en felles global retning for både land, næringsliv og sivilsamfunn. Disse målene omhandler alt fra å utrydde fattigdom og sult til rent vann, fred og rettferdighet. 

https://www.fn.no/Undervisning/VGS/FNs-baerekraftsmaal

Grunnen for at man har satt opp disse 17 målene er for å ta vare på de behovene til de menneskene som lever i dag, uten å ødelegge for våre neste generasjoner. Bærekraftsmålene har tre hovedpunkter som klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Alle medlemsland av FN fikk komme med innspill til utarbeidelse av disse målene og nærmere ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse. 

https://snl.no/FN_-_Forente_nasjoner

Gjennom disse målene så er et av hovedprinsippene at ingen skal utelates (Leaving no one behind). Det betyr at det er de mest sårbare som må prioriteres og eksempler på dette er flyktninger, nedsatt funksjonsevne, jenter osv. Det er også disse som er høyest representert blant de som lever i fattigdom. 

Unilever er et internasjonalt industrikonsern med kjente merkevarer som Dove, Knorr, Vaseline med flere som ble dannet i 1930 da nederlandske Margarine Unie og britiske Lever Brothets slo seg sammen. I dag er Unilever en av verdens største produsenter innenfor dagligvarebransjen med et spesielt fokus på matvarer, vaskemidler samt hygieneartikler. Det er mer enn 247 000 medarbeidere i over 80 land. 

https://www.flexpackmag.com/articles/90151-unilever-vows-to-slash-use-of-plastic

September 1968 ble selskapet opprettet i Norge og representeres gjennom Unilever Norge AS. Unilever er også verdens største aktør på iskrem og Knorr er Unilevers største internasjonale merkevare. 

Gjennom Unilever Food Solutions har de bestemt seg for å gå foran med å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag.  To millioner forbrukere verden over bruker et Unilever-produkt hver dag, de mener at det er størrelsen deres som forplikter og de har derfor i lang tid arbeidet med bærekraftig matproduksjon og derfor utviklet Unilever Sustainbable Living Plan (USLP). 

USLP er Unilevers sin plan for bærekraftig vekst og ble i 2010 lansert som en strategi om hvordan de skal nå de målene, samtidig som de vokser seg større. Denne planen har tre overordnede mål som vil få resultater i 2020. 

De tre målene er: 

  1. Vi skal hjelpe mer enn 1 milliard mennesker med tiltak for å forbedre helse og velferd
  2. Vi skal halvere miljøpåvirkningene fra produksjon og bruk av våre produkter
  3. Vi skal forbedre leveforholdene for mange millioner mennesker 

Den siste statusrapporten viser at de lever opp til majoriteten av målene i USLP. Globalt sett har de gjort store fremskritt og de er i rute med 80 % av målene. De har også mål for 2020-2030 som omhandler blant annet bærekraftig opprinnelse som vil at 100% av jordbruksråvarene skal komme fra bærekraftige avlinger. De skal halvere vannforbruket relatert til forbrukerens bruk av produktene innen 2020. De vil halvere mengden avfall og kjøpe all strøm fra fornybare kilder. All plast skal være 100% resirkulerbar plastemballasje og energiforbruket skal komme fra fornybare kilder samtidig som de ønsker å halvere drivhusgasspåvirkningen og doble antall produkter som oppfyller de høyeste ernæringsstander. 

Kilder:

FN-sambandet. Sist oppdatert: 28.01.20. “FNs bærekraftmål”. Hentet 12.02.20 fra: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Unilever. “About Unilever”. Hentet: 12.02.20 fra: https://www.unilever.com/about/who-we-are/about-Unilever/

Unilever Food Solutions. “Våre mål og ambisjoner”. Hentet: 12.02.20 fra https://www.unileverfoodsolutions.no/inspirasjon/baerekraft/baerekraftig-utvikling/vare-mal-og-ambisjoner.html