osclov januar 6, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvordan ser fremtidens arbeidsmarked ut?

Vi lever i en verden der teknologi er med i så å si alt vi gjør. Fra vi skrur av alarmen på mobiltelefonen som ringer om morgen, til vi skrur den på igjen på kvelden. Teknologien er noe som lever ved oss hver dag og det lønner seg og ta den inn til seg. Det føles ut som mange år siden hvor man faktisk betalte med kontanter. All betaling går så og si digitalt nå. Enten gjennom Vipps eller bankkort.

All denne teknologiske utviklingen har gjort det lettere for oss som mennesker å gjennomføre vanlige arbeidsoppgaver og ha et mer bekvemt liv. Det store spørsmålet er om det er negative sider ved denne digitale fremtiden? Alt kan jo ikke være positivt?

Ved robotisering vil enklere arbeidsoppgaver kunne bli gjort raskere på grunn av vanlige ansatte blir byttet ut med roboter som kan jobbe 24 timer i døgnet, i motsetning til en vanlig arbeidstid fra åtte til fire. Dette vil medføre at mange personer kommer mest sannsynlig til å stå uten jobb. Vi ser allerede i dag at de fleste kasse arbeideren i dag har blitt byttet ut med selvbetjenings kasser. Lagerarbeidere kommer til å bli byttet ut med roboter slik som hos komplett.no. Hvor skal alle disse lager arbeideren søke seg jobb videre? Selvkjørende biler er en teknologi som kommer til å ha stor påvirkning på det dagligdagse samfunnet. Innen 2020 skal halvparten av alle bilene som selges i Kina være selvkjørende. Hva kommer da til å skje med alle taxisjåførene, bussjåføren og Ubersjåførene? Dette er vanskelig å kunne svare på. Jeg vil tro at de fleste kommer til å være avhengig av støtte fra NAV, eller omskolere seg til område hvor det er behov for ekte mennesker. Hvis så mange behøver å kunne få støtte fra NAV, kommer det til å belastning på velferdsstaten. Med denne nye utviklingen vil det jo også oppstå en del nye jobber. Det vil være behov for ekte mennesker, som kan vedlikeholde disse nye teknologiske produktene, og sørge for at alt er oppe og går. Så det gjelder å holde seg opplyst på hva som kommer til å gjenstå av jobber, og hva som kommer til å forsvinne i fremtiden.

Hvordan fremtiden ser ut er det vel ingen som vet eksakt, men at det kommer til å bli endringer fra hvordan samfunnet fungerer, er helt sikkert! Det gjelder å være oppdatert på hva de nyeste teknologiske endringene vil ha å si for deg, så du ikke faller utenfor og henger etter resten av verden.