emewad March 12, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dag hadde vi en spennende forelesing med gjesteforelesere Lars Bratsberg og Jonas Moe fra Inevo. Lars har de siste 8 årene jobbet for google i Hongkong og Jonas Moe jobber for Inevo. De holdt en interessant forelesing om Growth marketing.

Hva er da Groth marketing?
Groth marketing handler om å prøve nye veier- i dagens marked handler det kanskje ikke minst om å tørre prøve nye veier og ikke være redd for å feile. Fremtiden handler om mye vi ikke kan lese oss til eller spørre noen om. Noe som fungerte i går- fungere kanskje ikke I dag – å da må vi tenke kreativt, noe som kan være veldig vanskelig.

Lars Bratsberg kom med et eksempel som handlet om Houston airport. Alle reisende til flyplassen fikk en spørreundersøkelse i ettertid av reisen de skulle svare på. Å det viste seg at høgst på liste over negative effekter på flyplassen låg ventetiden på bagasje ved ankomst. Flyplassen la ned masse penger på å bygge om – uten noe videre forandret resultat. Så kom de på idéen om å flytte hele ankomst hallen 6 minutter lenger bort- å det dårlige tilbakemeldingene sluttet.
Poenget med historien er at vi må tenke nytt– å utenfor den vanlige boksen-

Å det er det som er growth marketing.

De store selskapene som Amazon, Google og Facebook feiler heile året.
Det er en grunn til at disse selskapene er så store som dem er i dag. Det handler om at de tørr å eksperimentere med nye kreative løsninger- mange idéer som ikke blir noe annet en noe kreativt imens andre idéer blir suksess for selskapene. Google eksperimenterer opp til 7000 ganger i året, med forskjellige idéer som har som mål å forbedre organisasjonen.

Together Everyone Achives More.

Sammensettingen av team er noe som kan forbedre det kreative i en bedrift. En ide kan være å sette sammen folk fra forskjellige avdelinger for å få en bredere forståelse. Du kan og prøve finne noen med personlighetstypene Analytiker, utvikler og designe- for å få frem flere forskjellige personligheter- noe som ofte skaper diskusjoner på flere plan- som ofte kan resultere i bedre og sterkere innovasjon.

Privat

Growth marketing transformation pyramid 

”Hvis du ikke har riktig tankesett vil
heller ikke de andre klossene fungere.”

Denne transformasjons pyramiden handler om hvilke elementer som er nødvendige for å få Growth marketing å fungere.

Privat Bilde
  • Mindset- Den første delen i pyramiden handler om å legge alle idéer på bordet. Fra forskjellige avdelinger, personer, team.
  • Process- Her rangeres idéer fra best til mindre bra.
  • People- her kommer teamet man satt sammen inn, som beskriver eksperimentet, med punkter som -hva skal måles og hva vi tror resultatet blir. Her legger du inn ideen din i et skjema på nett som hjelper deg å se om produktet har en faktisk utførelseskraft.
  • Tactic- Hva type fremgangsmåte man har for å lykkes med målet sitt.

Når man er ferdig med
eksperimentet må man ikke glemme å analysere hele prosjektet.

Følger du
denne oppskriften er du er kanskje et godt skritt på veien til å lykkes eller
til og med oppnå suksess!!