joannaduvdal January 10, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi har nu klivet
in i ett nytt årtionde. Ett årtionde av information, teknologi och utveckling.

Hur har den förändrats
och hur ser den ut idag?

Jag ser tillbaka
på den utvecklingen som hänt på de senaste tio åren. Exempel från när jag var barn
och skulle logga in på en dator, vid det tillfället tog det tid och du behövde vänta
för att få dig kopplad till internet.

Internet i
dagsläget är någonting vi tar för givet alltid skall finnas tillgängligt och en
större del av befolkningen har skapat ett beroende för.

I dag växer barn
upp med att se sina förebilder, mor och far fångade i sina Smartphones. Människor
idag blir allt för snabbt rastlösa, telefonen blir då en lätt tillgänglig distraktion.

När jag var barn
fanns det en telefon per hushåll.  Ville
man besöka en väninna så behövde man ringa till familjens faste telefon för att
få kontakt och eventuellt avtala ett möte.    

I dagens samfund växer
barn upp med egna Smartphones i handen. När föräldrar tycker deras barn kan
vara lite för högljudd eller motvillig er det alldeles för vanligt och lätt tillgänglig
att ta fram en Smartphone eller tablett till barnet så er problemet löst.

Detta er små förändringar
som syns i samhället men med all den nye teknologin, där ser vi också hur långt
vi har kommit med utvecklingen och informationen som vi tillfört oss.

Klimatförändringar,
med allt som pågår har människor idag blivit och er mer medvetna om
konsekvenserna. Allt flera tar valet av at köra elbil, äta mindre kött. Återvinning
av kläder ökar och matsvinnet minskar, sakta men säkert går vi mot rätt väg. Ett
hjälpmedel med dagens teknologi er att det finn ett större ut val av olika plattformar
som gör det enklare och snabbare att ta bruk av den tjänst du önskar.  Många tjänster som er i favör till både Klima
och andra samhällsbekymringar.  

3D-printer er
dessutom ett stort hjälpmedel och i sin tur punschar gränser.  Någonting som gör stor framgång inom medicin
av att printa organ, ben och hudceller. Detta kan vara ett framtida instrument till
att få spara på energier, tillsatser och minska överflöde av materiell som kastas.

 I sin tur om människor slutar köpa råvaror och
material er samhället beredde på att det kan leda till en ekonomisk ändring?  Mycket har hänt på det senaste årtiondet, samfundet
har förändrats, teknologin utvecklats kontinuerligt och människor vi fortsätter
att inspireras.