helenezeylon januar 23, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken har vi snakket om forretningsmodeller og ulike verktøy for å utvikle en slik forretningsmodell for eget selskap på best mulig måte. I den sammenheng fikk vi i oppgave av Arne Krokan å skrive et blogginnlegg som forklarer en av de mest brukte verktøyene for å utvikle en slik forretningsmodell, nemlig Business model canvas.

Hva er en forretningsmodell?

En forretningsmodell er en beskrivelse av hvordan et selskap skaper verdi for seg selv samtidig som de leverer produkter eller tjenester til kundene sine. Forretningsmodellen er forskjellig fra forretningsstrategien, men valg av forretningsmodell er likevel et strategisk valg. Det er denne modellen som legges frem for eventuelle investorer.

I følge Innovasjon Norge skal forretningsmodellen gi en oversikt over alle prosesser og ressurser selskapet håndterer for å tjene penger. En slik forretningsmodell må i følge Innovasjon Norge svare på følgende spørsmål:

  • Hva skal selskapet levere?
  • Hvem er kundene?
  • Hvem er venner og konkurrenter?
  • Hvordan skal du selge?
  • Hvordan skal du ta betalt?
  • Hvordan skal du levere?

Business model canvas

Innovasjon Norge presenterer Business Model Canvas som et verktøy de anbefaler og har gode erfaringer med for å utvikle en god og fungerende forretningsmodell. Denne modellen består av 9 såkalte byggeklosser som hjelper deg med å kartlegge de ulike aspektene et selskap må tilrettelegge seg i utviklingen av en forretningsmodell.

Business Model Canvas ble utviklet av Alexander Osterwalder i 2008 og har siden det vært et av de mest brukte verktøyene for utvikling av forretningsmodeller verden over. Som nevnt består modellen av 9 ulike byggeklosser som hjelper selskaper med å kartlegge kundesegmenter, verdiløfter, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviter, partnere og kostnader. Se illustrasjon

Bilde lånt fra peterhegg.no

Modellens 9 byggeklosser

1. Customer segment – Kundesegment
– Hvem er kundene dine?
– Er det flere kundesegmenter du kan tilby tjenester eller produkter til?
– Hvem er de viktigste kundene for selskapet?
– Hvem skal vi fokusere på?

2. Value proposition – Verdiløfte 
– Hva tilbyr du/dere?
– Hvilket problem løser vi for kundene?
– Hvordan får kundene tilført verdi gjennom ditt produkt/tjeneste?
– Hvilke attributter kan du tilby som ikke konkurrentene kan tilby?

3. Channels – Kanaler 
– Hvordan når tilbudet frem til kundene dine?
– Hvilke kanaler, leverandører og utsalgssteder benyttes for kommunikasjon og salg?
– Gir disse kanalene konkurransefortrinn?
– Trenger vi å benytte oss av ulike kanaler til ulike kundesegmenter?

4. Customer relationship – Kunderelasjon 
– Hvordan forholder selskapet seg til kundene sine?
– Hvilke typer relasjoner ønsker du å bygge med de ulike kundesegmentene?
– Hvordan skaper vi den beste kontakten med kundene?
– Hva slags relasjon forventer kundene av oss som selskap?

5. Revenue stream – Inntektsstrøm 
– Hvordan prissettes tilbudene våre?
– Hvilke produkter eller tjenester tar vi betalt for i dag?
– Hva er kundene villig til å betale?
– Varierer betalingsvilligheten mellom ulike kundesegmenter?

6. Key activities – Kjerneaktiviteter 
– Hvilke aktiviteter må vi gjennomføre for å levere verdiløftet til kundene?
– Hvilke interne og eksterne aktiviteter kan virksomheten utføre?
– Bør noe forbedres eller endres?

7. Key resource – Ressurser 
– Hva trenger vi for å skape og levere tilbudet eller produktet?
– Hvilke ressurser trenger selskapet for produksjonen?

8. Key partners – Samarbeidspartnere 
– Hvem er de viktigste samarbeidspartnerne selskapet har?
– Hvem kan levere varene?
– Hva kan partnere og leverandører hjelpe oss med?

9. Cost structure- Kostnader 
– Hvilke kostnader oppstår?
– Hva er de største kostnadene?
– Hva er de viktigste kostnadene?
– Hvor mye koster ulike ressurser?

Er denne modellen fortsatt like relevant?

Som man kan se er denne modellen svært enkel og oversiktlig. Selv vil jeg tro, uten å ha prøvd å bruke den selv at denne modellen gjør det enkelt å utforme en egen forretningsmodell til sin forretningsidé. Man kan enkelt tegne opp modellen på en tavle og dermed gjøre forretningsmodellen mer visuell og dermed enklere å forstå.

Men spørsmålet er om denne Business model canvas modellen er like effektiv nå idag, 11 år etter den først ble tatt i bruk. Selvfølgelig er den fortsatt god, men noe mangler med tanke på hvordan markedet har endret seg de siste 10 årene, spesielt teknologisk. BMC Modellen er blant annet ikke optimalisert for de digitale tjenestene vi bruker idag. For å optimaliseres mer for dagens samfunn burde modellen også sagt noe om hvordan selskapet kan skape nettverkseffekter og noe om hvordan kundenes transaksjonskostnader kan senkes gjennom de verditilbudene selskapet tilbyr.

Alt i alt vil jeg konkludere med at denne modellen virker enkel og oversiktlig å bruke, men at den kanskje bør oppdateres litt i forhold til at samfunnet og måten selskapene jobber på har forandret seg mye siden modellen først ble tatt i bruk for ca 11 år siden.

Video som forklarer BMC modellen

Kilder: