madsmb juni 11, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I denne modulens siste blogginnlegg skal jeg snakke om digital markedsføring og utviklingen som både skjer og kommer til å skje i fremtiden. Utviklingen som er i gang nå, er relevant for meg da mulighetene for at jeg skal jobbe med digital markedsføring i fremtiden er stor. I og med at dette er det siste blogginnlegget passer det godt å oppsummere valgfaget med mine tanker om hvordan digital markedsføringen vil utvikle seg med tiden.

Hvordan utvikle seg?

Min opplevelse er at alle firmaer til enhver tid forsøker å optimalisere de forskjellige løsningene bruker, men hvordan vet man når disse løsningene må endres og om de må endres i det heletatt? Dette er en utfordrende vurdering som man burde tenke godt over. Mange mener at hvis det ikke er noe endre så skal man ikke gjøre det, mens andre vil si at det er viktig å endre seg for å oppleve fremgang for å fortsatt lykkes. Min mening er at det å tenke nytt, optimalisere løsningene du sitter på og finne nye metoder er måten å jobbe på for å lykkes med firmaet ditt.

For enhver digital markedsfører vil det å utfordre være viktig å prioritere. Hvis en konkurrent utfordrer må man som bedrift svare med det samme eller noe bedre, hvis ikke vil du stå igjen som taperen.