emmastoele January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget skal jeg ta for meg filterbobler og ekkokammre. Innlegget skal gi et svar på hva dette er og hvordan det fungerer. Videre skal jeg ta for meg hvilke konsekvenser dette kan gi samfunnsutviklingen. Til slutt vil jeg se på filterbobler og ekkokammre i henhold til politikken.

Hva er filterbobler og ekkokammre?
Når vi bruker internett for å søke etter det vi leter etter oppstår det en filterboble ved at nettsiden sorterer denne informasjonen på bakgrunn av brukerens informasjon. I følge SNL er en filterboble å se på som en individuelt tilpasset avgrensning av forskjellige type opplevelser og informasjon på internett. 
Ekkokammer brukes i følge NDLA i en situasjon hvor ulike ideer, informasjon eller oppfatninger forsterkes ved at kommunikasjon blir repetert i en avgrenset gruppe. Hvis du leser deg gjennom et forum og oppdager at flere av brukerne har samme meninger og synspunkt kan dette tyde på at du er inne i et ekkokammer. 

Bildet hentet fra BT

Konsekvenser ved dette:
Hva er egentlig konsekvensene med filterbobler og ekkokammer, og hva gjør de med samfunnsutviklingen? Personlig tror jeg at filterbobler og ekkokammer kan stå i veien for samfunnsutviklingen. Når vi bruker Internet vil hver av oss bare bli eksponert for det vi tidligere har vist interesse for, og det vi liker. Det som filterboblen ser på som irrelevant uteblir, og vi får ikke med oss noe annet enn det vi egentlig vet fra før.

Hvordan påvirkes politikken?
Politikken blir påvirket fordi vi ikke får opp informasjon om de partiene som ikke matcher vårt internett bruk. Jeg personlig tror det vil være viktig at ikke bare de med interesse for partiet blir eksponert for partiets meninger rundt samfunnet.
Konklusjonen min er at filterbobler og ekkokammre kan være med på å ødelegge for oss slik at vi ikke får viktig informasjon som kan bidra til å se større på samfunnet.

Kilder:
Link. Sist oppdatert: 2016. “Slik påvirkes du av «ekkokammer-effekten»” Hentet 25.01.20: https://link.no/ekkokammer/

NDLA. Sist oppdatert: 2017. “Filterbobler og ekkokammereffekter” Hentet 24.01.20: https://ndla.no/nb/subjects/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573

SNL. Sist oppdatert: 2019. “filterboble”. Hentet 25.01.20 : https://snl.no/filterboble