ninamagnussen januar 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Den siste uken har professor Arne Krokan forelest om utviklingen av filterbobler og ekkokammer. Dette er interessante fenomener, spesielt med tanke på at mange av oss ikke vet hvor mye de påvirker hva vi ser og leser på internett. I dette innlegget vil jeg derfor gå nærmere inn på hva filterbobler og ekkokammer er, hvordan det oppstår, og hva som kan være konsekvensen av det.


Hva er filterbobler og ekkokammer?

La oss si at du og jeg googler et hvilket som helst ord på samme tid. Vi tenker kanskje ikke så mye over søkeresultatet, eller at det resultatet du får, kan være helt annerledes fra hva som dukker opp hos meg. Her er det nemlig algoritmene som bestemmer hva vi får se, basert på hva den tror vi ønsker å se. Vi kan derfor se dette som en personlig boble som er tilpasset deg og «dine preferanser», som vi lever i når vi er på nettet, men som vi ikke bestemmer selv eller er i stand til å kunne bestemme. Begrepet «filterboble» ble introdusert i 2011, av Eli Pariser, som skrev boken The Filter Bubble. Under holder han et veldig spennende foredrag på TED, som er fint å få med seg.

Eli Pariser om filterbobler på TED

Ekkokammer, på den andre siden, er en metaforisk beskrivelse på et miljø der en person kun møter informasjon eller meninger som reflekterer eller forsterker sine egne. Dette kan derfor skape feilinformasjon, og forvrenge en persons perspektiv, fordi man ikke blir eksponert for andres tanker, meninger og perspektiver.


Hva kan konsekvensene være?

Vi bruker mye av vår tid til å være på nett, og vi scroller, innhenter informasjon, og kommuniserer. På den måten vil filterbobler være noe som påvirker oss, hele tiden. På en måte kan vi tenke at det er positivt at vi får opp mer av det vi «ønsker» å se, fordi vi føler at det vi leser er mer relevant for oss. Men på den andre siden tror jeg det er viktig at vi er bevisst på at disse fenomenene faktisk finnes, nettopp fordi de sensurerer og skreddersyr en virkelighet som ikke nødvendigvis er en sann en.

Det er interessant å trekke frem politikk, fordi det handler om holdninger og meninger. Vi kan derfor tenke oss at vi er inni en filterboble hvor vi er omgitt av andre mennesker med samme holdninger og meninger som oss selv, og at vi leser nyheter med samme perspektiv. Summen av dette vil gjøre oss trangsynte, fordi vi aldri leser noe sett fra en annen synsvinkel. Vi kan derfor gå rundt og tro at vår virkelighet er det samme som andres, uten at de egentlig er det. Og når vi tenker på det på den måten, er det nesten litt skummelt.

Jeg tror det derfor er viktig at vi tenker mer over hva vi leser, og hva det er som skaper vår «virkelighet» på nettet. For det er nok viktig at vi eksponeres for flere ting, selv om alt ikke er av interesse, eller at vi ikke er enig i det som blir skrevet. For kanskje er det nettopp det som kan være konsekvensen, at vi ikke reflekterer over hva vi egentlig mener, fordi algoritmene skreddersyr det for oss, slik at vi unngår ubehaget ved å tenke.


Kilder

TEDStore norske leksikonGCF Global