emilybedwards januar 4, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Noe jeg finner svært interessant er den store utviklingen vi allerede har opplevd på såpass kort tid. Som Arne Krokan forteller i boken «Nettverksøkonomi» er det ikke mange årene siden Facebook ikke fantes, og enda færre år siden Instagram så dagens lys. Verden er i stadig forandring, og vi kan nesten med sikkerhet si at «alt» digitaliseres. Bedrifter som har holdt fast ved tradisjonelle strategier og fremgangsmåter, blir nå tvunget ut av komfortsonen når det kommer til digitalisering. Kan man ikke nok om det, må man finne noen som kan, før det er for sent.

Dette tema er noe jeg synes er interessant, og dere kommer til å kunne lese mye om mine tanker og meninger rundt dette på denne bloggen de neste månedene.

 

Bilde lånt fra: http://www.dgi.no/no/slik-jobber-vi