idagarder juni 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som dere kanskje har fått med dere jobber vi under eksamensoppgaven vår med å starte og drive nettbutikk. For oss handler dette mye om å markedsføre bedriften A cup of French (ACOF). Vi har jobbet med diverse strategier og muligheter når det gjelder markedsføring av bedriften. Så i dette innlegget kommer jeg til å skrive litt om hva som er viktig i en digital strategi samt hvordan vi praktiserer vår digitale strategi. Innlegget vil være fokusert inn på noen deler av hva som er en digital strategi. Fokuseringen kommer av at om man ønsker kan nesten alt man gjør på nett beregnes som en digital strategi. Innlegget blir derfor skrevet med base i hva ACOF gjør og hvordan vi praktiserer digital strategi.

Hva er en digital strategi?

Hva en digital strategi er sier seg kanskje litt selv, men det er altså strategien bedrifter har for å lykkes digitalt eller på nett. Nå er det nesten umulig å ha en nettbutikk eller bedrift uten å være digitaliserte. Mine tidligere innlegg om blant annet SEO, betalt og organisk søk, performance marketing og inbound marketing handler alle om digital strategi på forskjellige måter. Om du ønsker å lese flere innlegg finnes det mange her på bloggen. Dette vil bli et innlegg som tar for seg og samler diverse av mine tidligere innlegg for å gå litt inn på digital strategi som overordnet tema samt fortelle om ACOF.

I boken “hva er strategi?” av Lene Pettersen defineres strategi kort som “en organisasjons langsiktige valg og handlinger i omskiftelige omgivelser”. Dette viser altså til at en strategi er noe man bruker for å planlegge fremtiden.

In real life, strategy is actually very straightforward. You pick a general direction and implement like hell

Jack Welch

Dette viser også til at en strategi er et slags langsiktig mål. Men Welch forklarer det litt mer som at selve strategien egentlig er veldig rett frem, man må bare velge noe for så å begynne å jobbe måt målet og implementere.

For å finne ACOF sin digitale strategi satt vi opp en SWOT analyse, også kalt nåsituasjonsanalyse. Denne viser til hvor bedriften ligger i dag og har da som formål å finne ut hva slags strategi man behøver for å nå målene sine. Vår SWOT analyse ser per nå ut slik:

Medietyper

Bedrifter har tilgang til 3 typer medier:
Betalte medier- reklame du kjøper
Fortjente medier Omtale fra andre
Eide medier- Kanaler som du selv eier

A cup of French startet med å bygge opp sine eide media, slik som Instagram. Å bygge et publikum her var noe som har vært svært relevant for bedriftens “oppvekst” og fremgang. For bedriften har de eide mediene vært svært sentrale for å bygge tillit til kundene sine. ACOF har også fokus på å ha god dekning ved å være på mange sosiale medier og tilby ulikt innhold til de ulike kanalene.

Betalte medier er noe A cup of French nettop har startet å sette seg inn i og vi jobber for tiden med en Instagram kampanje som da blir vår første betalte kampanje. Grunnleggeren i ACOF har jobbet i mange år med å bygge opp sine eide medier og som sagt så begynner hun først nå å ta i bruk sin første betalte annonse, noe som indikerer at betalte annonser faktisk ikke er en nødvendighet for at bedriften skal fungere og vokse.

Fortjente medier har vi ikke vært mye borte i enda, men jobber med å få omtaler av lokalaviser. Videre vil vi på dette punktet bare fortsette å beholde bedriftens konkurransefortrinn og gode service slik at kunden skal ønske å dele god WOM om oss.

ACOF sitt fokus i en digital strategi

En god mediemix blir viktig for å nå ut til kundene. Dette gjør vi ved at vi er tilgjengelig på de fleste medier. Videre er det viktig for oss å være en løsning på kundens problem og ikke å prakke på de et kjøp. Dette betyr at vi jobber mye med pull markedsføring eller inbound markedsføring. Dette handler kort fortalt om at vi ønsker at kunden skal komme til oss når de ønsker fransk-opplæring og leter etter bedrifter som tilbyr det, ved å blant annet jobbe med SEO altså søkemotoroptimalisering. Dette for at vår bedrift skal komme opp som et alternativ når kunden søker etter ord som “lær deg fransk” eller “fransk-opplæring.”

Acupoffrench.com

Kunderelasjon

Vi jobber også kontinuerlig med å bygge sterke bånd mellom kunder og tilbyder slik at kundene opplever bedriften som seriøs, legitim og får et nært bånd til ACOF. Dette gjør vi gjennom å være tilstede i våre sosiale plattformer og være aktive når kunden har spørsmål eller kommer med tilbakemeldinger. Rent praktisk blir dette at grunnleggeren av ACOF bruker mye tid i kommentarfeltet på plattformer som Instagram og Facebook. Vår mediestrategi inneholder også det at vi ønsker å være orginale og tilby noe unikt. Noe som, om du tar en ny titt på SWOT-analysen, viser seg å være lettere sagt enn gjort. Dette fordi andre aktører kopierer vårt innhold. Likevel skal vi fortsette å jobbe for å ha en unik mediekanal med egenprodusert innhold slik kundene liker det.

Performance marketing

Som siste punkt som nevnes i dette blogginnlegget, skal jeg skrive kort om hvordan vi tenker performance marketing og hva som er våre KPIer. Performance marketing er markedsføring som omhandler hvordan de ulike tiltakene fungerer i praksis. Dette er en del av bedriftens digitale markedsføringsstrategi og snakkes gjerne om som noe som omhandler hvordan man måler markedsføringen. I performance marketing er det svært sentralt at man kan måle det man gjør for å være oppdaterte og forbedre seg.

En vanlig måte å regne performance marketing er gjennom CPC, altså kostnad per klikk. Dette er altså en måte å ta betalt for annonsering på. Man betaler de som viser annonsen Xkr per klikk man får på annonsen sin. I performance marketing er det mye som handler om penger og hvordan bedriften gjør det økonomisk. Målet er som oftest å selge noe.

Din digitale strategi, forenklet

Din digitale strategi handler om hvordan du opptrer på nettet og hva du skal gjøre for å bli en merkevare i toppklassen innen din kategori. En digital strategi inneholder alt fra hvilke sosiale medier du bruker, hvordan du jobber med SEO, hvordan kunden handler på siden din og hvordan du benytter deg av annonser. En digital strategi kan selvfølgelig inneholde mye mer enn det jeg har skrevet om nå, og hvis du ønsker å lese dypere om noen av temaene klikk deg gjerne inn på linkene underveis for å komme til andre mer utdypende innlegg på bloggen. Videre er dette innlegget en sammenfatning på noen av punktene vi fokuserer mye på i ACOF. En digital strategi er noe man hele tiden har med seg og er nødt til å følge opp underveis. Den kan være svært enkel men også stor og omfattende, alt etter hvordan din bedrift er og ønsker å være.

Kilder og lenker

www.acupoffrench.com
www.idagarder.com/d41d8-blog/
Pettersen, Lene. “hva er strategi?”. 2020
Welch, Jack. “winning”. 2005
https://snl.no/Word_of_Mouth