Kristian Bror januar 16, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Konsulentbyrået COWI AS forteller i en rapport for Ruter rundt teknologiske trender, at allerede i 2025 kan de fleste biler på veiene være førerløse. Dette er riktignok et tidlig anslag, men viser hvor raskt utviklingen kan gå, dersom vi ikke hindrer den. Vi kan allerede se hvordan Ruter har planlagt de første selvkjørende bussene, som i løpet av det samme tidsperspektivet trolig vil være selvkjørende nok til å hente deg på døren, i følge Endre Angelvik, direktør for mobilitetstjenester hos Ruter.

I tillegg lanserte Toyota sitt nye prosjekt; «e-Palette»,  en ny klasse førerløse kjøretøy under årets CES-messeFormålet med e-Palette, skal være et selvkjørende samlingspunkt for alle mulige tjenester, fra medisinske labber til underholdning. Toyota får også med seg en rekke andre selskaper til prosjektet, blant annet selskaper som Uber, Pizza Hut og Amazon, som trolig vil benytte seg av førerløs levering eller utkjøring av folk, mat eller post. e-Palette skal visstnok bli å finne under OL i Tokyo 2020. Vi får nok neppe se et helt selvgående kjøretøy som følger fartsgrensen, men heller en gondol på hjul som følger fastsatte ruter. Dette er fortsatt en bragd, siden rutene den skal følge kun vil være før-programmerte, ikke etter spor i veien eller kabler mellom hustak.

Dette vil gi spennende muligheter for selskaper som Uber og Pizza Hut, som til nå har vært avhengige av sjåfører til å kjøre biler, og Amazon, som har vært avhengige av tredjepart-selskaper til å kjøre ut produktene sine, til nå å kunne benytte seg av selvkjørende kjøretøy. Disse vil være betydelig mye billigere enn å benytte seg av en levende ansatte, siden førerløse vogner kun trenger elektrisiteten til å drives fremover, mens levende ansatte trenger lønninger, ferier, pauser og andre ytelser arbeidsmiljøloven gir oss. Lignende fordeler kommer Amazon til å finne, når de slipper å hyre inn tredjeparts-selskaper.

Ruter kommer nok også til å oppleve lignende fordeler, når de senere i år begynner utrullingen av selvkjørende busser. Det er ikke enda klart hvilke ruter disse skal betjene, men Angelvik beskriver et fremtidig scenario hvor bussene vil være mindre vogner, som kan kobles sammen og deles opp etter hvor de skal gå. Dette gjør at enheter som skal følge det samme vei-stykket kan settes sammen og dermed spare energi ved å bruke færre motorer, og deles opp dersom de skal nå ulike destinasjoner.

 

Den våkne leser har lagt merke til at jeg har nøye unngått å kalle disse nye, selvkjørende fremkomstmidlene biler. Dette skyldes noe så enkelt som at de ikke passer overens med vårt syn på hva som defineres som en bil, disse nærmer seg i større grad bevegende rom, eller som nevnt over: Gondoler.