Jennielillie January 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dagens inlägg kommer jag fokusera på konstgjord intelligens också kallat AI, artificiell intelligens och vilka fördelar det kan medföra i takt som det stadigt integreras i vården. Det är en enorm transformation som vårdsektorn nu står inför, det är många olika system och rutiner som ska bytas ut.  Konstgjord intelligens är när vi får…Continue reading Vårdsektorn och en enorm transformation