Jennielillie January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Business Model CanvasBMC, business Model Canvas använder vi oss av när vi önskar att skapa affärsmodeller som enkelt kan beskrivas och analyseras. Det kan ses på som ett gemensamt business-språk. För att tydliggöra så går en affärsmodell ut på att beskriva hur din verksamhet skapar, levererar och fångar ett värde för en kundgrupp vilket utgör ett kretslopp som i slutändan, […]