Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Når man skal begynne hvilken som helst type forretning, er
det viktig at man på forhånd lager en strategi og en plan for hvordan du skal gå
frem og ta høyde for alle mulige utfall og begivenheter. Man skal også
planlegge alt av styringsrett, markedsføring, mål for bedriften og sette seg
forskjellige delmål om det trengs, noe som også anbefales. Og når dette skal
gjøres for en nettside eller lignende, så må man legge en digital strategi. Det
som er viktig å huske når man legger en digital strategi er først og fremst
målsetningene man har for nettsiden. For at man skal kunne måle utbytte av vår
digitale strategi og de forskjellige målene vi har satt oss, er det viktig at
vi bruker Google Analytics hyppig, der får vi svar på om markedsføringen vi planlegger
i strategien fungerer slik vi har sett for oss at den gjør.

Det er viktig at man starter med en god formening om hvor vi
er idag, og har presise tall, dette finner du også ut gjennom Google Analytics.
Starter man med ett forvridd bilde over hvor populær siden din er, vil det være
vanskelig i ettertid å måle effektene av tiltakene du iverksetter.

Etter man da har fått et realistisk overblikk over hvor man
ligger i utgangspunktet, er det viktige å sette seg mål man kan strekke seg
etter, slik at man har noe konkret å jobbe etter.

Rådene som blir gitt er at man skal sette seg SMARTe mål. Dette
betyr at målene dine skal være (S) – Spesifikke (M) – Målbare (A) – Oppnåelige (Attainable)
(R) – Relevante (T) – Tidsbestemt. Alle målene dine bør krysse av disse 5
faktene for å skape holdbare mål og visjoner for siden din.

Det finnes mange forskjellige taktikker man kan bruke for å
oppnå målene man setter seg, for å nevne ett par av de har vi f.eks Search
Engine Marketing, som gjør at du satser på markedsføring gjennom søkemotorer,
og kan foreksempel kjøpe opp annonseplass på søkeresultat hos dine konkurrenter
eller andre. Ellers så har man markedsføring gjennom sosiale medier, dette
innebærer da Facebook, Instagram, Snapchat og andre sosiale medier som de
fleste idag bruker.

Det er viktig at man rapporterer underveis og kontrollerer at prosessen går slik
som man har sett for seg, hvis ikke så må man gå tilbake å se hva som har gått
galt i prosessen man har skrevet opp og lære av feil, å prøve på nytt.