Tobias februar 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne faglige bloggen er en del av kurset Varehandel- bærekraftig og digital ved Høyskolen Kristiania.