mariafure januar 12, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvordan vil 3D-printing påvirke samfunnet? Vil denne printingen kun være positiv for samfunnet, eller vil mange mennesker komme til å miste jobbene sine? Kunstig intelligens og 3D-printing blir stadig mer brukt, og spiller i dag en stor rolle i samfunnet vårt. Dette henger i tråd med at samfunnet hele tiden er i endring, og blir mer digitaliser for hver dag som går. Vi lever i et teknologisamfunn hvor digitaliseringen skjer veldig fort, og all digitaliseringen skjer samtidig.

 

3D-printing har utviklet seg og blitt så mye mer enn å bare kunne printe enkelte produkter. Det blir brukt innen mange sektorer i samfunnet. Vi bruker 3D-printing til blant annet å bygge boliger, printe produkter som sko og leker, lage proteser og hørselsapparater innen helsesektoren, osv. Om noen år er det muligens bare fantasien som setter en stopper for hva man kan lage. En 3D-printer fungerer slik at man programmerer og lager en digital modell på en datamaskin, disse modellene kan man få kjøpt eller lage selv. Deretter fyller man beholderen på printeren med det stoffet eller materialet produktet skal lages i. Dette kan være alt fra plast og metall til sjokolade – You name it! Deretter vil maskinen printe ut ditt produkt, lag på lag til produktet er ferdigstilt. Maskinen kan jobbe dag og natt, og tar heller ikke betalt i form av lønn, slik vi mennesker gjør. Den trenger heller ingen pauser, noe som gjør den ekstremt effektiv (Kilde 1).

 

3D-printing muliggjør å kunne bygge boliger på bare noen dager, som er minst like bra som om en tømrer skulle bygget det for hånd. Dubai, som er ledende innen 3D-printing av hus, har en visjon for framtiden; Innen 2030 skal en fjerdedel av alle nye boliger være 3D-printet (Kilde 2). Som ved digitalisering generelt, reiser også dette flere interessante spørsmål. Hvilke konsekvenser vil dette ha for tømrerne? Og åpner dette for ny arkitektur? Med denne teknologien trenger vi ikke lenger lage firkantede rom og 90 graders hjørner, slik som er tradisjonelt den dag i dag. Tenk å kunne designe sitt eget hus, få det bygget på bare noen dager, og best av alt; til en sterkt redusert pris! I Moskva ble et hus på 38 kvadratmeter printet på under ett døgn. Huset hadde en god kvalitet og en prislapp på kun kr 86.000! (Kilde 3)

                                                              CC

Da 3D-printing muliggjør at produkter og ting blir printet til en redusert pris og på kortere tid blir det store spørsmålet; hvorfor skal industrier og bedrifter frakte materialer og produkter rundt om i forskjellige land og drive produksjon i et lavkostland, dersom vi heller kan printe varen her i Norge? Om det blir slik at vi printer produktene våre lokalt her i lille Norge vil vi spare penger på frakt, arbeidere og viktigst av alt; vi vil spare miljøet for forurensning. Dette vil naturligvis bli svært negativt for transportselskapene og alle lavkostland vi driver produksjon i per i dag.

 

3D-printing kan føre til konsekvenser som:

  • Enkelte yrker blir erstattet med 3D-printing, og dagens arbeidsmetoder vil bli endret. Dette kan føre til arbeidsledighet, eller kanskje det fører til at mennesker må videreutdanne eller omskolere seg? Selv om mange jobber vil forsvinne ved denne teknologien, vil også mange nye tilkomme.
  • Dagens produksjon vil i høy grad bli effektivisert.
  • 3D-printing leder til at ting blir umiddelbart tilgjengelige. Om man jobber som bilmekaniker, kan man printe ut bildeler, istedenfor å bestille. Elektrikere kan også printe ut deler de trenger, istedenfor å bestille fra lagre og lignende. Dette fører til mindre globalisering på bakgrunn av mindre transport, og mindre og mer kostnadsbesparende varelager.
  • Produkter kan bli vesentlig billigere.
  • Printingen kan gi nye muligheter innen medisin. Om en pasient trenger en ny kroppsdel, kan printeren enkelt lage disse kroppsdelene spesialtilpasset til personen.
                                                              CC

Det som er helt sikkert er at denne utviklingen kommer til å vokse raskt, og vil stadig bli brukt mer verden over. Jeg er veldig spent på fortsettelsen, og hvordan dette kommer til å endre samfunnet vi lever i. Vil det bli stor arbeidsledighet eller vil folk omskolere seg for de nye jobbmulighetene? Får vi et grønnere miljø og en mer effektivisert og billigere industri? Vi får se hva fremtiden bringer.

 

 

 

 

Kilder:

  1. https://www.acando.no/thedailypassion/202046/3d-printing-%20-en-hype-eller-en-revolusjon?
  2. http://info.checkd.it/blogg/verdens-f%C3%B8rste-3d-printede-skyskraper-bygges-i-dubai
  3. https://www.nrk.no/urix/dette-huset-ble-printet-pa-en-dag-1.13417301