sanderguldseth January 8, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Mitt navn er Sander Karlsen Guldseth og ettersom du leser dette så er det ikke noen annen mulighet enn at du har besøkt nettopp min faglige blogg. Jeg studerer markedsføring og salgsledelse på Høyskolen Kristiania og har valgt valgemnet digital markedsføring for dette semesteret. Emnet innebærer at vi skal lage vår egen blogg hvor vi skal skrive våre tanker rundt ulike temaer som vi tar opp i forelesninger og som kan dukke opp i media. Jeg vil etterhvert oppdatere bloggen med ukentlige innlegg og håper at akkurat du som leser dette vil finne det interessant å følge min blogg.

God lesning!