aronssonfrida January 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dagens teknik tycks ge oändliga möjligheter, och detta är bara början. Konstgjord intelligens, eller artificial intelligence (AI), pågår just nu och ändras i hög hastighet med utvecklingen. Baserat på data-lagrade uppgifter kan smarta datorer fatta våra beslut och ta över våra arbetsuppgifter. Men när dessa beslut inte görs av den mänskliga hjärnan, vem ska då ta ansvar för konsekvenserna? Hur förändras våra relationer till varandra, våra jobb – och våra liv?

Men till att börja med, vad är egentligen konstgjord intelligens? Konstgjord intelligens är datasystem som går ut på att bygga lösningar eller att lösa specifika problem i näringslivet, samt att maskiner ska klara av samma saker som vi människor klarar av, men på ett delvis bättre och annorlunda sätt. Det kan vara allt från bildigenkänning och språk-tolkning, till chatbots och robotar.  

Källa till bild

I gårdagens föreläsning som blev undervisad av Arne Krokan fick vi lära oss om bakgrunden till konstgjord intelligens som inkluderar Alan Turing, som var känd för sina bidrag inom detta område. Turing menade att i dagens entusiasm runt maskininlärning och djupinlärning skulle utvecklingen bli som att en elev hade lärt sig mycket av sin lärare, men lagt till mer av sitt eget arbete.

”What we want is a machine that can learn from experience”,

Alan Turing

Idag kan man se teknikens övertagande av våra liv via konst och media som till exempel film. I filmer har man som regel fokus på att tekniken blir mindre hanterbart mot slutet. Ett gott exempel på detta är en film som jag nyligen själv har sett – ”Her”. Den handlar om ett romantiskt förhållande mellan huvudpersonen som är en man, och en kvinnlig konstgjord intelligens som är ett operativsystem. Det är en röst vid namn Samantha som väcks till liv. Handlingen leder till att de får en djupare relation, men Samantha gör slut med huvudpersonen när hon inser att hon lyckats bli förälskad i 641 av de andra 8316 operatörerna hon kommunicerar med samtidigt.

Huvudperson väcker liv i Samantha i filmen ”Her” – Källa till bild

Det här är ett exempel som gör att jag tycker att artificiell intelligens kan vara skrämmande, för att det var Samantha som förstod att hon inte kan vara förälskad i så många samtidigt, medan huvudpersonen inte ens kunde tänka sig att operativsystemet konverserade med så många människor samtidigt utanför deras relation vilket ledde till sorg och förtvivlan. Det här är ett exempel på det Alan Turings citat – att sådana system ska kunna lära sig själva genom egen erfarenhet, och det är något som vi människor inte kan kontrollera.

Men hur kan konstgjord intelligens kontrollera våra handlingar i framtiden? En skrämmande konsekvens som kan uppstå när vi använder oss av konstgjord intelligens är om en bedrift utformar en AI på ett sjukhus, och medan programvaran utvecklas så lär den sig människors positiva och negativa sidor. Plötsligt kan programvaran bestämma sig för de negativa sidorna och slå av all ström på sjukhuset som leder till att det tar livet av patienter – vem står ansvarig? är det utvecklarna? eller är det de som sitter och jobbar med programvaran? är det AI? Därför menar jag att det aldrig kommer att utvecklas AI som vi ser i science fiction filmer, för att vi inte kan finna ut av vem som står ansvarig om det sker något och vi kan inte kontrollera den.

Men det finns också positiva konsekvenser med att använda konstgjord intelligens, och jag fortsätter att använda sjukhus som ett exempel. Det är många som dör utan att få rätt behandling i tid, men dessa algoritmer är duktigare än oss på att se och begripa röntgen bilder och liknande. I framtiden tror jag att dessa teknologier inte kommer att handla om att det är robotar mot människor – men att det är robotar och människor mot problemet.

Vad tror du?

– Frida

Källor:
https://techworld.idg.se/2.2524/1.699032/ai-sa-funkar
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2017/02/19/alan-turing-predicts-machine-learning-and-the-impact-of-artificial-intelligence-on-jobs/