dleg mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

For denne ukens tema så skal vi snakke om gjennvinning av produkter vi kjøper og bruker. Vi har en tendes til å kjøpe produkter som vi bruker i noen år og etterhvert ikke, men hva skal vi gjøre med produktene vi ikke bruker og blir det bortkastet? Vi bruker mye penger på det vi kjøper og mye av dette forurenser spesielt til våre etterkommere.

https://astrup.no/Aktuelt/Plast-nyhetsarkiv/Sverige-etablerer-internasjonal-standardiseringsgruppe-for-gjenvinning-av-plast

Fra Lineære til Sirkulær forretningsmodeller

Vi kan se for oss to modeller og det er fra lineære til sirkulær forretningsmodeller. Lineær forretningsmodellen er en kortsiktig tankegang av hvordan vi “bruk og kast” av produkter, der konsekvensene av dette blir forrurensing, forsøpling og negative effekter av virksomhetene.

Den sirkulære forretningsmodellen i følge (Nygaard, 2019) så gir dette “oss en forståelse for hvordan produkters livssyklus fremover skal resirkulere materialer tilbake i verdikjedene samtidig som tilstrekkelige miljøhensyn tas”. Denne modellen blir brukt for at bedriftene kan gjøre en endring på hvordan de kan produsere produktene uten at det skal ødelegge for de neste og dette er viktig for at vi skal tenke langsiktig!

https://energiogklima.no/kommentar/fra-lineaer-til-sirkulaer-okonomi-standardisering-som-baerebjelke-i-det-gronne-skiftet/

Dette kan kan være resultatet av verden, hvis vi ikke tenker på de neste. (se video)

Tesla

Tesla ble etablert av en gruppe ingenører i 2003 som ønsket å vise fram at vi ikke trenger å kompromisse for å kjøre elektrisk, og at dette er bedre, morsommere og raskere enn å kjøre bensindrevne biler. Det som er så bra med Tesla og hvorfor jeg valgte dette som et eksempel er fordi kjøretøyene de har produseres ikke bare er helelektriske men også svært skalerbare ren energi-generasjons og lagringsprodukter som gjør det enda bedre for miljøet.

Vi mennesker vet ikke hvor mye bensin forrurenser luften som gjør at vi inhalerer dette. Tesla`s mål er å kunne slutte med avhenighet av fossilt brensel og bevege seg mot null-utslipps fremtid som gjør at verden blir et bedre sted.

Tesla lager mange bærekraftig energiøkosystemer som dere kan lese mer om her: https://www.tesla.com/no_NO/about

Dette er en fin måte på å tenke mer ut av boksen fordi ikke alle er innstilt og tenker som alle andre på hvordan produkter vi kjøper og bruker kan bety så mye for miljøet rundt oss. Det som er så bra nå er at mange ser dette problemet og prøver å gjøre verden et bedre sted og at vi er mer flinkere på å passe på det rundt oss enn før.

https://www.nettavisen.no/livsstil/tesla-model-x-pris-og-rekkevidde/3423675854.html

Hva syns dere om verden i dag? Hva kan du gjøre for at verden kan bli et bedre sted?

Kilder

Nygaard, Arne (2019): Grønn markedsføringsledelse, om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS

https://www.tesla.com/no_NO