heel003 februar 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Se for deg ditt eget bachelorløp. Hvor mange emner synes du var interessante og spennende? Ikke sant. Vi ønsker oss alle emner som får deg opp om morgenen, og energi utover ettermiddagen. Her har du mitt.

Det handler om økonomi og samfunn.

I første del av emnet Digital markedsføring har vi lært om digital økonomi og ulike forretningsmodeller – det grunnleggende for å kunne forstå den teknologiske verdenen rundt oss. Vi har i tillegg blitt oppfordret til å lage faglig blogg. Slik kommer kompetansen vår frem til andre, og vi kan dele erfaringer og kunnskap med omverdenen og hverandre. Altså, har vi gjennom fem uker fått skissert en innføring i det store teknologiske skiftet vi ser, der digitaliseringen er et sentralt punkt.

Vi har hatt 5 uker med to forelesninger hver uke. Undervisningen var konsis og klar i undervisningsformen, og vi ble utfordret til å reflektere og argumentere rundt hva vi ble presentert. Jeg har nå flere teoretiske knagger som tas med videre i faget for slik å kunne skape en grunnleggende forståelse og sammenheng.  Vi har satt oss inn i mange nye digitale tjenester som brukes i vår hverdag som forbruker. Jeg har brukt nettets utvikling til å se på fagområdene for læring, media, teknologi, salg og markedsføring. Timene har vært preget av hvordan vi som enkeltpersonen, men også organisasjoner, tjener penger med digitale metoder og tjenester. Arne Krokan kommer ofte med nye sentrale punkter og viktige poenger. De fleste eksemplene som er brukt er hentet fra mikroøkonomi og noe fra den sosiologiske økonomien.

Les medstudentene Synne Jacobsen og Malin Evensberget Midtsundstad sine blogger her!

Utviklingen raser av gårde.

En av de beste delene med kurset var forelesningen om kunstig intelligens. Dette resulterte i ett blogginnlegg tidligere på året om den intuitiv forståelse av begrepet og 3. tips for å takle fremtidens spektakulære maskiner. Vi fikk et klart oversiktsbilde på fenomenet av et tidligere nokså «ullent» begrep, men definisjonen pekte på en type intelligens lik et mønster i et datasystem. Programmet benytter seg av algoritmer som vil foreta vurderinger og avgjørelser for oss. Spennende!

Vekten på kurset og mitt største læringsutbytte lå akkurat i denne kunnskapen om alle de fremtidige og spennende mulighetene som digitaliseringen tilbyr – og som stadig utvikles!
Robotisme og blokkjeder, spesielt.  

Budskapet til Arne Krokan har vært klart fra begynnelsen: Vi har lenge sett enorme teknologiske endringer, samtidig som teknologien trenger oss for å utvikles videre.

Vi har blitt presentert for en «bekymringsfull» men fascinerende verden!