Sandrafarah98 februar 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Første forelesning innenfor tema bærekraftig markedsføring med foreleser Thore Larsgård handlet i hovedsak om tema bærekraftig utvikling. Mitt første blogginnlegg skal handle om noe jeg synes var interessant fra denne forelesningen. Bærekraftig utvikling er et svært engasjerende og omdiskutert tema som kan defineres slik;

“Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.” (FN.no)

Hva er bærekraftsmålene?

Denne dagen fikk vi besøk av gjesteforeleser Madeleine Hesstvedt Solstad, som er rådgiver i FN. Hun snakket om FN’s 17 bærekraftsmål som er en forlengelse av tusenårsmålene. For lettere å forstå hva bærekraftsmålene innebærer har jeg hentet en definisjon fra FN sin hjemmeside. «FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. “

Bærekraftsmålene- bilde hentet fra https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Bærekraftsmålene består av 17 hovedmål og 169 delmål. Disse målene gjelder for alle land i hele verden. Hvert år må alle landene rapportere inn hvordan de ligger an i forhold til målene. For å utvikle målene på en demokratisk måte, har de basert de på en spørreundersøkelse der omtrent ti millioner mennesker fikk lov til å delta.

Det er nok fort gjort å tenke at bærekraft kun dreier seg om klima og miljø..

Men Solstad forklarte tydelig hvordan bærekraft ikke kun består av dette ene elementet, men heller av tre viktige dimensjoner. Den første dimensjonen er de sosiale forholdene, som handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig liv, uavhengig av hvem de er og hvor de bor. Med andre ord; menneskerettighetene! Den andre dimensjonen er økonomi. Alle mennesker og samfunn må ha en økonomisk trygghet og ulikheten mellom rike og fattige må minskes.

Til slutt har vi den tredje dimensjonen, klima og miljø. Vi er nødt til å ta vare på naturen vår og forstå at menneskelig påvirkning og hvordan vi forbruker og forvalter ressursene våre har store konsekvenser for naturen vår.  Disse tre forholdene må virke sammen og samtidig.

Hva er bærekraftig utvikling? Video hentet fra FN sambandet Norge sin Youtube-kanal

Vi har kun én jordklode og en begrenset mengde ressurser. Det føles litt tryggere å vite at det er noen som virkelig jobber for at kommende generasjoner skal få oppleve verden slik som vi får. Likevel må vi ikke glemme viktigheten av at vi selv, hver og en av oss, gjør sin del for å bidra til den bærekraftige utviklingen. Dersom du vil lese mer om jobben FN gjør for en mer bærekraftig verden kan du gå inn på deres nettside eller trykke HER.

//Hva gjør du for å bidra til bærekraftig utvikling?

/Sandra Farah

Kilder:

FN.no. Bærekraftig utvikling. Lesedato: 13.02. https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling

FN.no. FNs bærekraftsmål. Lesedato: 13.02.
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal