ingridnaess January 22, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Alle digitale fotspor og informasjon vi etterlater oss er verdt noe til noen. I dette innlegget vil jeg forklare hva en filterbobler og et ekkokammer er, samt hvordan det oppstår og hva konsekvensene av fenomenene kan være.  

Hva er filterbobler og ekkokammre

Filterbobler samler inn data, sorterer og velger ut den informasjonen den trur du vil like basert på din tidligere søkehistorikk. Algoritmene viser oss det vi allerede liker, samt leder oss mot andre som har like interesser. Det som dukker opp på din nettleser er “skreddersydd” til deg for å matche dine verdier, holdninger og din livsstil. Samtidig som filterboblen pøser på med det som bekrefter dine holdninger filtrerer det vek informasjon som du ikke har brukt tid på.

Effekten av en filterboble er at den ofte viser oss kun det vi vil se, ikke nødvendigvis det vi trenger å se. Du har ingen kontroll eller bestemmer selv hva som blir filtrert vekk, det er det algoritmer eller mennesker som gjør for deg. Etterhvert som du surfer på internett vil algoritmene lære, forstå hva du liker og deretter sortere og velge ut informasjon til deg.

Ekkokammer er det som forsterker effekten av filterbobler. Det er de omgivelsene hvor du er samlet med andre mennesker som har samme eller like verdier og holdninger som deg. På grunn av at man ofte havner på plattformer med andre mennesker som har like holdninger som deg forsterker det dine verdier desto mer, og det er grunnen til at ekkokammer forsterker effekten av filterbobler.

Sosiale medier som Instagram og Facebook benytter seg av filterbobler for å tilpasse din feed. Bruker du applikasjonene hyppig får de mer informasjon om deg og dine preferanser, og kan dermed bruke algoritmer for å mate deg med innhold og annonser. Er det noe du ofte gir et likerklikk eller dele med andre kan du forvente at det vil dukke opp på din side. Har du tenkt å kjøpe den en ny sofa, søkt opp alternativer vil det også dukke opp på din side. 

Skjermbilde fra Beware online “filter bubbles” / Eli Pariser som illustrerer hva en filterboble er.

Konsekvenser for samfunnsutviklingen

Med tanke på at det blir samlet inn informasjon basert på dine preferanser kan du gå glipp av mye om du ikke søker deg til det på egen hånd. Det er utfordringer og konsekvenser knyttet til filterbobler fordi det blir brukt til å styre tilgangen vi har til informasjon. Siden vi blir matet med informasjon algoritmer mener passer oss kan det føre til at det er lite som utfordrer våre verdier og holdninger. Det kan igjen føre til at vi lett kan bli manipulert, samt ensrettet og isolert. 

Som nevnt bruker sosiale medier filterbobler og det kan ha stor påvirkning på politiske valg, og det kan styrke både engasjement, kampanjer og protester. Falske nyheter kan oppstå ved bruk av sosiale medier. Det er en måte for manipulasjon og det viser hvor sårbare vi er ovenfor påvirkning, samt hvordan det kan forvrenge vårt syn på virkeligheten. I fjor utførte NRK et eksperiment for å se hvordan falske nyheter kan påvirke et politisk valg og demokratiet. De brukte et halvt år på å mate elever ved Lillestrøm Videregående Skole med falske nyheter for å manipulere et skolevalg. Det var ikke før skolevalget var over elevene fikk vite hva som hadde foregått. Det er ikke rart de reagerte, men det åpner opp øynene våre for hva effekten av filterbobler, ekkokammer og falske nyheter faktisk kan gjøre med oss. 

Det er ikke bare ved politiske valg filterbobler blir brukt. Det er flere land som også sensurerer befolkninger for internettjenester. Hva kan skje med et land når myndighetene bestemmer hva de kan se og hva de ikke kan se? Blir de filtrert vekk fra verdenssamfunnet?

Jeg har valgt å se nærmere på hvordan myndighetene i Kina skjermer sin befolkning for internettjenester. Kina både kontrollerer og skjermer tilgangen til internett for sin befolkning og har isolert ut tjenester som Facebook, Instagram, Twitter og Youtube. For at dette er mulig bruker de det som er kjent som “den kinesiske brannmuren”. Brannmuren er en slags filterboble som blir brukt til å kontrollere tilgangen til internett, samt begrense tilgang til informasjon og kommunikasjon med omverden. 

For å begrense befolkningen frihet til å surfe på nettet har kinesiske myndigheter pålagt dem til å laste ned en rekke apper. De bruker applikasjoner som WeChat og Weibo fordi her er det allerede filtrert vekk informasjon som ikke står i harmoni med kinesiske myndigheter. De har jo tross alt filtrert vekk Ole Brumm fordi han ble sammenlignet med presidenten. I 2017 ble det påbudt å laste ned appen Jing Wang som blokkerer nettsider, apper, samt for å overvåke bilder, meldinger og andre ting de mener skal filtreres vekk fra det digitale samfunnet.

Hvor vil det ende?

Er det greit at algoritmer eller mennesker bestemmer hva vi ser og hva vi ikke ser? Kan vi klandre oss selv for at vi har havnet i filterboblen? Hva tenker du om filterboblen og konsekvenser knyttet til den?

Lenker

https://www.nrk.no/ytring/i-var-egen-boble-1.12980934

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/mRpqxO/nrk-program-proevde-aa-manipulere-skolevalg-med-fake-news

https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/demokrati-og-sosiale-medier-1.1550252

https://forskning.no/kina/slik-sensurerer-kina/546235

https://www.nrk.no/kultur/kina-vil-blokkere-tilgangen-til-global-internett-1.13597211

https://www.theregister.co.uk/2017/07/24/china_installing_mobile_spyware/

https://www.dagbladet.no/kultur/ole-brumm-sensureres-i-kina-arsak-han-ligner-for-mye-pa-presidenten/68521188