Rikke Hansen januar 25, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget vil jeg snakke om viktigheten av digital kompetanse, noe som bygger videre på mitt forrige blogginnlegg. Er det kanskje utvikling av den digitale kompetansen som er nøkkelen for å ha arbeid i fremtiden? Man tenker fort at digital kompetanse ikke står sentralt i alle bransjer. Sannheten er at digital kompetanse blir relevant i fler og fler yrker og den åpner for å utføre arbeid på nye måter. Hva har vi da å frykte?

Den digitale revolusjonen

I dag ble det publisert en artikkel i VG som jeg fant veldig interessant. Her uttaler Telenor-sjef Sigve Brekke om hvor viktig det er med digital kompetanse, i møte med den digitale revolusjonen. Det er særlig tre ting som står sentralt i denne digitale revolusjonen. Tingenes Internett, 5G og kunstig intelligens. Sigve Brekke hevder at det er ekstremt viktig å forstå hva kunstig intelligens innebærer for å kunne møte fremtidens arbeidsmarked. Dermed er det kanskje ikke slik at det blir færre jobber, men at heller kreves høyere digital kompetanse? Bransjene kan utvikle den digitale kompetansen til medarbeiderne på flere ulike måter. I Telenor har de valgt å innføre kurs én gang i året, hvor de ansatte kan lære mer om digital markedsføring, dataanalyse og produktutvikling. Dette har vært et veldig vellykket prosjekt for Telenor. Kanskje slike kurs kunne vært relevante i flere bransjer?

Kunstig intelligens

Det er viktig å skille mellom robot og kunstig intelligens, da dette fort kan oppfattes som gjensidige begreper. Robot er en fysisk gjenstand, mens kunstig intelligens er software. Kunstig intelligens brukes til å utvikle datasystemer, slik at de kan bli mer intelligente og dermed være i stand til å løse problemer på en bedre måte. Kunstig intelligens kan for eksempel brukes til kundeservice i bedrifter, ved å la maskiner ta enkle samtaler med kundene eller forsøke å forstå kundenes behov. For at en bedrift skal kunne lykkes er det ekstremt viktig å tilrettelegge for kundenes behov. Kunstig intelligens kan dermed forenkle dette arbeidet og da kan det jo tenkes at de ansatte kan brukes på andre områder, der kunstig intelligens og roboter ikke egner seg? Det er slik at kunstig intelligens og roboter ikke kan bearbeide innovasjon, kreativitet og emosjoner foreløpig. Dette betyr at vi helt klart avhenger av menneskelig arbeidskraft i fremtiden! Sammenlignet med mennesker kan ikke roboten brukes på alle bruksområder. Så med et fokus på kompetanseheving innenfor det digitale, er det kanskje ikke noe å frykte i møte med den digitale revolusjonen?

Kilder:

https://www.vg.no/forbruker/teknologi/i/zLoRb9/telenor-sjefens-naadeloese-beskjed-til-alle-dere-maa-bli-digitale?utm_content=row-3&utm_source=vgfront

https://snl.no/kunstig_intelligens

Bilde hentet fra: https://pixabay.com/en/developer-programmer-technology-3461405/