admin januar 9, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Politi med våpen er et sjelden syn i Norge

Av Ole Martin Johansen

Stortinget har nylig vedtatt et forslag om såkalt punktbevæpning, som betyr at politiet kan bære våpen på spesielt utsatte steder. Forslaget er utvilsomt et stort gjennomslag for Fremskrittspartiet, og et skritt i retningen mot å ha generell bevæpning av politiet over hele landet.

Staten sin største og viktigste oppgave er å verne om tryggheten til sine borgere. Det er liten tvil om at vi lever i en urolig tid, og vi har de siste årene sett en rekke tragiske terrorangrep mot siville personer. Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre slike hjerteskjærende handlinger gjennom en god integreringspolitikk, men vi må også gi politiet muligheten til å beskytte sine medborgere ved at de kan gå med våpen til enhver tid. Jeg ville utvilsomt ha følt meg mer trygg når jeg går på gaten dersom jeg visste at politiet umiddelbart kunne gå inn i situasjonen med våpen. Det sier seg selv at politiet har en lengre responstid når de må hente våpen i bilen, som kanskje står mange minutter unna.

Det er også viktig å nevne at politiet i dag kan være nødt til å gå inn i situasjoner uten våpen, da livsfarlige angrep kan oppstå på sekundet. Politiet rissikerer liv og helse for å beskytte oss andre, og det er åpenbart at vi må gi politiet de viktigste hjelpemidlene for å gjøre kunne gjøre jobben sin på en best mulig måte. En generell bevæpning vil gjøre politiet bedre rustet til å beskytte både seg selv og landets borgere.

Jeg er derfor svært glad for at Fremskrittspartiet med gjennomslaget for punktbevæpning av politiet på utsatte steder nok en gang endrer debatten i riktig retning. Det finnes en rekke eksempler på forslag Fremskrittspartiet tidligere har fremmet og stått alene om, men som det nå er politisk enighet rundt. To eksempler på det er utsending av kriminelle innvandrere og forbud mot heldekkende plagg i undervisning.

 

“Fremskrittspartiet tør der andre tier i motsetning til venstresiden som stadig fremstår som en naiv politisk korrekt elite.”

Vi vil nå kjempe videre for en generell bevæpning av politiet, og vi er glade for at Stortinget har gått et steg i riktig retning. I en tid med stadig økende terrorfare er det en skam at politiet ikke kan ha de verktøyene som trengs dersom et angrep oppstår. Staten sin viktigste er å gi trygghet til sine borgere, og vi må da gi politiet de beste hjelpemidlene til å kunne utføre sine oppgaver på en best mulig måte.

Lik og del