Anneline Dahl Nielsen mai 10, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette blogginnlegget er skrevet i samarbeid med Hanna Stubberud og Fredrikke Linnea Eriksson.

Denne uken har vi fått i oppgave å lage ukens blogginnlegg i videoformat. Videoen skulle ta for seg hvordan vi lærer best. Oppgavens premiss er at alle lærer på forskjellige måter og at hvordan vi lærer er svært individuelt. I videoen til dette blogginnlegget har vi derfor valgt å ta for oss 3 faktorer som må være til stede for å lære på best mulige måte. I så måte har vi blitt inspirert av gjesteforeleser Carl Størmer, pyramideprinsippet, og hvordan man strukturerer det man skal si slik at det blir så lett som mulig for leseren å forstå budskapet. 

Struktur – Pyramideprinsippet 

Pyramideprinsippet tar utgangspunkt i et overblikk som sier noe om hovedbudskapet, og hvordan man ønsker å legge det frem for leseren. Deretter går man videre til å organisere påstander i en pyramide med en plassering man mener passer best selv; dette være seg å starte med det “viktigste” eller det man selv finner mest praktisk å starte med. Deretter deler man det inn i forskjellige nivåer på en logisk og fullstendig måte. Videre inndeler man det i nedadgående nivåer slik at påstandene blir argumentert for i hvert nivå. I vedlagte video vil det tydeliggjøres hva pyramideprinsippet går ut på ved å illustrere hvordan vi har delt opp hovedbudskapets struktur. 

Utfordring – i flertall

Interesse for et emne, engasjerende medstudenter, og motiverende forelesere var de tre faktorene vi valgte å ta for oss i videoen. Samtidig er det viktig å bemerke seg at testing og feiling likeledes alle er forutsetninger for god læring. Da vi skulle lage videoen var vi i fullstendig fokus, og begrep om tid og rom forsvant helt. Det var en utfordring for oss å skulle filme oss selv og dele videoen på internett. Vi brukte mye tid på å finne ut av hva vi ønsket å si og hvordan vi skulle formulere det på best mulig måte slik at budskapet ble tydelig levert til titterne. Med det sagt, ble det mye råmateriale, men vi var samtidig håpefulle og trodde at vi hadde nok materiale til å sette sammen en video som oppfylte alle kravene. Når videoen skulle settes sammen, ble vi møtt med en liten overraskelse; videoen varte i 5 minutter; relativt kortere enn vi forestilte oss. For oss understreker dette at vi til neste gang er nødt til å innta et bedre tidsperspektiv, slik at vi på best mulig måte kan levere på oppgavens kriterier. Når det er sagt, var det også en utfordring for oss å bli kjent med videoredigeringsprogrammer som vi var nødt til å bruke for å kunne sette sammen råmateriale til et resultat vi følte oss komfortable med å dele på internett. 

Vi lærer av bloggen

Det også flere forskjellige måter som gjør at vi lærer godt. Som vi går litt inn på i videoen, ble vi utfordret av foreleserne fra første forelesning dette semesteret til å skrive denne bloggen. Med bloggen kan vi gjøre litt som vi vil, vi blir stadig utfordret til å skrive mer enn det som er forventet, og foredrag etter hver forelesning kommer med høy verdi. Å skrive et sammendrag kan derfor bidra til at vi lærer mer. Vi mennesker er nemlig svært komplekse og klarer ikke å huske alt vi lærer under en 3-timer lang forelesning. Derfor er det være svært viktig å passe på å skrive ned det man husker, så det fester seg bedre i hukommelsen og vi kan hente det frem dagen vi trenger kunnskapen. 

Shopify bloggserie

Oppgavene har inspirert oss til å lage en egen serie på våre individuelle blogger, der vi ønsker å dele vår kunnskap med shopify. I denne modulen – E-varehandel – er vi midt i en eksamensoppgave som består av å lage en nettbutikk med shopify. Vi har kommet relativt godt i gang, men vi har allerede møtt på mange utfordringer, og derfor ønsker vi å hjelpe andre som kanskje sitter med de samme spørsmålene som vi gjorde. Som nevnt ovenfor, er det svært hjelpsomt for læring at man skriver sammendrag av det man gjør. Slik vil vi også få muligheten til å lære enda mer av den prosessen vi gjennomgår med nettbutikken. Den bloggserien vi ønsker å lage vil ta for seg forskjellige punkter vi må gjennom for å lage en fungerende og brukervennlig nettbutikk, og med det kan vi få muligheten til å se tilbake på det vi har skrevet og få en bedre forståelse av hvordan vi har løst alle utfordringene vi har møtt. 

Oppsummering

Alle lærer forskjellig; noen setter enkelte faktorer høyere enn andre, og noen interesserer seg for noe annet enn andre. Sånn vil det alltid være, nettopp fordi vi alle er forskjellig. Men, slik vi har konkludert med denne oppgaven, forutsetter er det en forutsetning for best mulig læring at vi har en interesse for emnet, er i en klasse med engasjerte medstudenter, og opplever foreleserne motiverende. Utenom dette kan vi alle lære på forskjellige måter, med bloggen, podcaster, youtubevideoer og annet – listen er lang og vi kunne sittet lenge å forklart alle mulige måter vi lærer ting på. Allikevel er det med videoen embedded i blogginnlegget forklart på vår måte hvordan vi lærer, og hvordan vi lærer på best mulige måte.