hvard april 23, 2022

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvordan vi lærer best

I denne videoen forteller Oscar, Andreas og Håvard (meg) hvordan vi lærer best.