ninabfagerli juni 9, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Gjennom Google Analytics kan en finne tall på store mengder statistikk, men det kan ofte være uklart hvilke tall en bør følge med på. Dette vil variere utifra hvilken plattform du ønsker å analysere, om det er en nettbutikk eller en blogg som i dette tilfellet.
I forbindelse med eksamensoppgaven fikk vi i oppgave å analysere bloggen, og deretter beskrive de tallene vi synes var mest nyttig å se på.
Til denne analysen har vi brukt Google Merchandise Store.

Key Performance Indicators

Gjennom vår digitale strategi satte vi opp KPI-er som forteller oss hvordan vi gjør det i en periode sammenlignet med en annen. Den første måleperioden var fra 1 mai – 15 mai, og den andre var 16 mai – 1 juni.

1 mai – 15 mai
16 mai – 1 juni

Vi fulgte med på tallene for å se om vi klarte å oppnå ønsket KPI som vi satt i forbindelse med eksamensoppgaven.

Alder og kjønn

Gjennom å se kjønn og alder på dine brukere kan du få verdifull informasjon som kan komme godt med ved utvikling av innhold, og når du skal jobbe med annonsering og målgrupper. På denne måten blir du bedre kjent med målgruppen din.
Dette kan du finne lett ved å gå inn på “Målgruppe – Demografisk Innhold – Oversikt.”.

Fluktfrekvens

Denne målinger er hvor mange prosent som besøker bloggen din og som klikker seg direkte ut igjen uten å ha besøkt en annen side. Dette registreres som en flukt, fordi bloggen din trolig ikke klarte å få brukeren til å lese flere innlegg. Gjennom å se på fluktfrekvensen kan vi gjøre en evaluering om bloggen din har gode innlegg, eller om noe må endres. En blogg har ofte en høyere fluktfrekvens enn en vanlig nettside.
Dette finner du på “Målgruppe – Oversikt – Fluktfrekvens”.

Hvordan finner brukere bloggen din

Ved å vite hvilke kilder som fører til økt trafikk på bloggen din, kan vi sørge for at bloggen blir markedsført på de riktige plattformene og at en sørger for å havne øverst i de ulike søkemotorene. I mitt tilfelle ser vi at mesteparten av trafikken kommer fra organisk søk.
Denne analysen finner du på “Brukeranskaffelse – All trafikk – Kanaler”.

Gjennomsnittelig øktvarighet

Denne analysen viser hvor lenge hver bruker er inne på bloggen.
Jo høyere øktvarighet, jo bedre er det. Dette tallet viser om innholdet ditt er interessant, og om brukeren leser hele innlegget.
Dette kan du finne ved å gå inn på “Målgruppe – Oversikt – Gj.øktvarighet”.

Brukere

Her kan du se hvor mange besøkende som er på bloggen din. Den måler kun unike brukere, som gjør at hvis en person er flere ganger inne på bloggen din så blir de kun registrert som èn bruker. Her kan du også se tall på hvor mange brukere som er nye eller returnerende.
Returnerende brukere viser at innholdet ditt er spennende og relevant.