philipj juni 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En digital markedsstrategi er et essensielt verktøy for din bedrift. Det å utvikle en digital markedsstrategi vil hjelpe deg med å identifisere hva som gjør bedriften din unik og hvordan du skal spre ditt budskap ut til ditt publikum. En dypt forklarende plan kan vise seg å gi muligheter samtidig som den kan øke ditt rekkevidde. Hvis du fokuserer på en spesifikk målgruppe og identifiserer deres behov og interesser, vil du kunne tilby en mer effektiv plan i forhold til å oppnå dine mål.

Etablering av en digital markedsstrategi

Et tips for å skape en slik strategi kan være å starte med en workshop. I løpet av denne workshoppen burde du gå over følgende spørsmål med ditt team/gruppe:

  • Identifiser din bedrifts inntektsmål for året
  • Identifiser prosenten av inntekten som vil komme fra eksisterende kunder vs. nye kunder
  • Identifiser prosenten av leads markedsføringen deres vil generere
  • Bestem dere for hvor mange leads dere trenger for å nå dere mål

Dere kan også spørre dere selv:

  • Hva har fungert/ikke fungert til nå?
  • Hva har holdt oss tilbake?
  • Hva er målet for neste år? neste 5 årene?

Det er viktig å stille de vanskelige spørsmålene for, slik at bedriften og alle i den forstår sin egen posisjon bedre.

Sett opp en plan!

Sett opp en tidsbasert plan som skal hjelpe dere med å nå deres mål. Denne planen som være deres guide og burde sjekkes ukentlig. (kan bruke verktøy som OKR hvis det er ønskelig) I løpet av denne prosessen vil du helst lage en klar og handlings-orientert liste som svarer på de 3 følgende spørsmålene:

  1. Who – Del teamet/gruppen inn i roller for en oversiktlig drift
  2. What – Inkluder essensen av kampanjen, som arbeidstittel, kampanjeelementer, målgruppe etc.
  3. When – Husk å sette nøkkeldatoer som f.eks dato for utsendelse av eposter, kampanjelanseringer, møter osv.

Det er ekstremt viktig som bedrift å være tilgjengelig på digitale tjenester nå til dags, og jeg kan nesten tørre å påstå at en fysisk tilstedeværelse har mistet sin nødvendighet i løpet av de siste årene. Ønsker du å lese mer av slike innlegg så følg med videre 🙂 Takk for nå!