maiajt mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Når man skal starte med et nytt prosjekt som for eksempel nettbutikken vi skal lansere, er det viktig at vi har måter vi kan motivere oss på og vi må kunne følge fremdriften vår. Vi har tatt i bruk OKR og skal rapportere jevnlig hvordan vi ligger an med målene vi har satt oss.

Hva er OKR?

OKR – objective (ambisjon) key results (konkrete mål) er et system man bruker for å styre målene sine, slik at man får gjennomført ideene sine! Ved å bruke OKR skaper man samarbeid og engasjement rundt konkrete målsetninger. Det handler om at man skal jobbe sammen mot et felles mål. Målet skal bli en felles prioritet og retning, og alle i organisasjonen samarbeider.

Objective

Objectives er som sagt ambisjon. Det skal være en enkel og ambisiøs setning som sier hva man ønsker å oppnå og skal beskrives slik at alle kan forstå den.

Key results

Key results, de konkrete delmålene besvarer sannsynligheten for at man når målene man har satt seg og hvor langt man har kommet. Det er det tallene bak key results står for. Key results kan både beskrive resultater og aktiviteter. Det er mange bedrifter som har tatt i bruk OKR. Noen eksempler er Netflix, Google, Walmart og Airbnb.

Målene man setter seg skal ikke være for enkle, for man skal revurdere måten man tenker og arbeider på, men alle skal kunne bidra til å nå målene.

OKR - The Ultimate Guide For Executive Leaders
https://aktiasolutions.com/okr-guide/

Eksempel på OKR

Objective: Opprette en velfungerende nettbutikk fra første klikk til avsluttende salg.

KR1: Få 20 salg innen semesterslutt (5/10)
KR2: 
Få 800 følgere totalt på tvers av sosiale medier(5/10)
KR3: 
Få 20 abonnementer på nyhetsbrev innen semesterslutt (5/10).

Dette er en OKR vi satte opp i forbindelse med nettbutikken vi skal lansere. Da vi satte opp denne, var vi ikke helt sikre på hvordan ting kom til å bli, men etter å ha fått begynt på prosjektet og blitt litt klokere på hvilket produkt vi ville selge endret vi på OKR. For øyeblikket ser den slik ut:

Objective: Opprette en velfungerende nettbutikk fra første klikk til avsluttende salg. Få god oversikt og kunnskap underveis i utviklingen av nettbutikk, med fokus på salg og epostmarkedsføring. 

KR1: Lansere en fullt fungerende nettbutikk (8/10).
KR2: 
Få 20 salg innen semesterslutt (4/10).
KR3: 
Få 600 følgere totalt på tvers av sosiale medier innen slutten av semesteret(5/10).
KR4: Få 40 abonnementer på nyhetsbrev innen semesterslutt (8/10).
KR5: 
Vi skal alle sitte igjen med god kunnskap om brukte hjelpemidler underveis og hvordan prosessen foregikk (7/10). KR6: Jobbe oss til muligheten om å kunne videreutvikle design og nettbutikken vår (3/10).

Her ser man at vi er godt i gang med å lansere en fullt fungerende nettbutikk, og sannsynligheten for at det skjer er veldig stor. Det samme gjelder det å få 40 abonnementer på nyhetsbrev, for vi er allerede halvveis! Vi må forsatt stå på og jobbe hardt, så kanskje vi tilslutt klarer å fullføre KR6 også!

Fordeler ved bruk av OKR

Ved å ta i bruk OKR kan man redusere tiden man bruker på å sette mål, noe som gir muligheter til å bruke mest tid på å faktisk jobbe mot målene. OKR gir mulighet til å endre eller oppdatere målene underveis slik at man slipper å kaste bort tiden sin på det. Ved å kun ha ett visst antall mål, får man god kontroll og oversikt over hva som faktisk skal jobbes mot. Alle ansatte får vite hva strategien er, noe som gjør at de blir disiplinerte og fokuserte. De ansatte blir også mer motivert ved at man i fellesskap skal nå målene, og at alle kan bidra på hver sin måte.

Min erfaring med OKR

Som jeg har skrevet tidligere ble jeg litt satt ut da jeg så at eksamensoppgaven var å lansere en nettbutikk, men etter at vi tok i bruk OKR synes jeg ting går mye bedre. Det er ganske greit og enkelt å sette opp. Ved å jevnlig oppdatere og rapportere OKR får vi god oversikt over fremgangen vår og hvordan vi ligger an i forhold til ambisjonen vår. For min del hjelper det også på å holde meg motivert og konsentrert for da har jeg kontroll og jeg liker å jobbe mot konkrete mål.

//Hva tenker dere om OKR?

Kilder

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper