linnlorentzen juni 17, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvorfor?

For at man lettere skal kunne nå målene som er satt, er det viktig med en digital strategi. En digital strategi har, naturlig nok, mer fokus på de digitale hjelpemidlene og ressursene som er tilgjengelig, og er noe man bør supplere med i tillegg til markedsstrategien som er opparbeidet. Hele verdikjeden er med på arbeidet, og er også klar over hvorfor man jobber som man gjør, noe som skaper en større verdi for det gitte arbeidet innad i virksomheten.

Hvordan?

Strategien legges etter en nøye og grundig analyse, på alle nivåer, av virksomheten. Det viktigste i denne prosessen er å se på kundeverdien. Hva ønsker de? Hvem er de? 

Kriteriene innenfor geografiske, demografiske, atferdsmessige og psykologiske segmenterer markedet og gir en bedre forståelse for å finne passende målgrupper. Etter dette kan man lage Buyer Personas, som er en beskrivelse av din typiske kunde. Med denne modellen vil man kunne forstå kundene sine bedre, og gi de en bedre opplevelse. 

What is a 'Buyer Persona' and Why is it Important? | Good To SEO

Digitalisering i en virksomhet er noe samtlige i virksomheten må bidra med, ikke bare sjefer eller IT ansvarlig. Men trenger man egentlig en digital strategi? Eller må vi rett og slett bare ta inn over oss at vi lever i en digital virkelighet? Ettersom mange virksomheter allerede har en drøss med andre strategier, forretningsstrategier, kundeservicestrategi etc etc etc, er det nødvendig med en ekstra? Det får vel være opp til en og enhver.. 

Skal man?

Men viktigheten av det digitale blir ikke borte. Det vil bare vokse mer og mer. Harvard Business Review mener at de som er best på det digitale også er de tøffeste. De som klarer å lykkes med det digitale innser at det ikke kun er en kostnadseffektivt, men at det også skaper muligheter til å skape nye forretningsmodeller, tjenester og verdikjeder. 

https://hbr.org/2017/07/6-digital-strategies-and-why-some-work-better-than-others