mariksande97 mars 2, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Internett har hatt en enorm utvikling siden 1990-tallet, med en eksplosiv økning i trafikk og utbredelse. Flere hevder at storhetstiden er over, på grunn av den økende populariteten av apper i den digitale markedsplassen. Vil nettlesere på kort sikt bli helt glemt fordi vi stoler fult og helt på ulike apper til å gjøre arbeidet vårt og tilfredsstille oss? Vil nettlesere og apper sameksistere fredelig? Eller vil applikasjoner til slutt dø ut etter at tech-eksperter tilbakekaller nettet som den primære måten å utføre internettrelaterte oppgaver på?

Foto: Stefan Wermuth/Reuters/NTB Scanpix https://www.dn.no/teknologi/mobil/apper/skjermbruk/apper-som-hjelper-deg-a-legge-bort-mobilen/2-1-245021

stor vekst for apper skremmer analytikerne

Applikasjoner har hatt en disruptiv kraft siden Apple lanserte App Store i 2008. Omfanget til apper har vokst til å blant annet å ta for seg kommunikasjon, media og underholdning, logistikk, utdanning og helsetjenester. Til tross for at apper kun har vært på markedet i en kort tiårs periode, estimeres det over 100 milliarder dollar i omsetning innen 2020, på verdensbasis. Ifølge mobilannonseringsfiramet Flurry, kvalifiserer 280 millioner mennesker over hele verden seg som mobile rusmisbrukere, som defineres som en som benytter en app mer enn 60 ganger per dag. Ifølge Flurry økte antallet slike mobile rusmisbrukere med ca. 350% fra 2013 til 2015. 

Amerikanske voksne bruker over 96 timer i måneden (litt over 3 timer per dag) i apper på smarttelefoner og nettbrett. Bruken av apper står for 58 % av den totale digitale medietiden som tilbys.

Kontinuerlig utvikling av apper er høyest aktuelt

Selv om konsumentenes bruk av apper pleier å være svært konsentrert (vi bruker mest tid på våre top-tre apper, ca. 75% av vår tid), utforsker vi nye apper hele tiden (ser på ca 27 apper per måned). Det gjør at etterspørselen etter kontinuerlig utvikling av nyere, kreative apper er høyst aktuelt.

Foto: http://www.customweb.no/nb/apper

app kan være mer praktisk i bruk

Smarttelefoner og nettbrett tilrettelegger for forbukerne å bruker apper over alt (det gjør mobilnettlesere også), men apper kan ofte være mer praktiske i bruk. For eksempel er Ruter Appen for kollektiv trafikk, som er et godt eksempel. Appene er ikke bare appellerende på bestemte måter til forbrukerne, de er mye mer appellerede til innholddskapere og mediebedrifter. Apper er mye enklere å kontrollere og tjene penger på enn nettsteder, og de kan heller ikke overvåkes av google og andre tjenester.

Foto: https://appinstitute.com/app-or-website/

Bedrifter bør inkludere app i fremtidig strategi

For å kunne «overleve» som bedrift i dag er det viktig å være oppdatert på eksterne sosiale, teknologiske og politiske endringer. Det er viktig å kunne tilpasse seg endringer fort for å kunne være konkurransedyktig på lang sikt. I sin artikkel, Harvard Buisness Reviw, poengterer professor Theodore Levitt nettopp at historien bak de fleste døde eller døende industrier viser et syklisk «selvbedrag» gjennom feilaktig ekspansjon og forfall som ikke oppdages før det er for sent. Det er nemlig en manglende evne til å analysere markedets langsiktige behov i stedet for å maksimere salg. Selv om ikke apper gjør nettsiden til bedrifter irrelevant vil jeg påstå at det er viktig å tilby kundene begge deler. Som bedrift bør du gi kundene flere muligheter til å foreta kjøp. Utvikler bedriften en app viser bedriften også at den «følger med i tiden».

apper med web-lignende funksjoner er allerede under utvikling

Vi kan ikke vite hvordan nettes rolle vil være, verken i løpet av de ti neste årene eller utover. Personlig tror jeg ikke at nettleserens rolle vil forsvinne og at alt fungerer via apper. Internett som vi kjenner det idag har flere fordeler i forhold til dagens apper som jeg tror forbrukerne ikke ville sett seg villige til å gi slipp på. Selv om apper kan være enklere enn nettet på mange måter, dør dybden av nettleseropplevelsen på grunn av apper. Nettet er et levende, mangfoldig utvalg av nettsteder med åpenhet og fleksibilitet, noe som apper i stor grad mangler. Forbindelsen vi finner mellom ulike nettsteder øker brukervennligheten og verdien for brukeren. Bruker man apper kan man oppleve å bli «buret inne», og ikke ha den samme «frie» opplevelsen i like stor grad.

HTML5 er et avansert språk som muliggjør mer dynamisk webinnhold og muliggjør nettleserprogrammer som er like appelerende som enhetsspesifikke apper. Fremveksten av slik HTML5 gjør at flere analytikere tror at apper og internett skal komme sammen, med HTML5 som gir det beste av appopplevelsen på nett, og med applikasjoner som utvikler nye web-lignende funksjoner. Det er allerede arbeidet mye med å skape flere «smarte» apper som håndterer et bredere utvalg av oppgaver enn dagens apps kan håndtere, for eksempel programmer med Siri-integrasjon.

 

Kilde: Laudon, Kenneth C. og  Carl Guercio Traver. 2018. E-commerce 2017: business, technology and society. 13 utg. UK: Pearson. ISBN: 9780134602141.