Simen Langseth January 9, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

(Bilde er fra Lucélia Ribeiro)

Dagens generasjon er i stor grad preget av psykiske lidelser hvor mye skyldes samfunns presset. Alle konkurrerer med alle om å være best og om å prestere best. De vanligste psykiske lidelsene er depresjon og angst. Dem fleste føler i dag at dem må prestere på det høyeste nivået og overgå seg selv i hver handling. I 2016 var Ca. 70% av dem under 30år som gikk på arbeidsavklaringspenger plaget av psykiske lidelser. Psykiske lidelser fører til at flere og flere faller bak på skolen, dropper ut av skolen og eller mister arbeid. 

Kina har i dag et system som heter «Social Credit System». Dette er et system hvor menneskene blir overvåket av kunstig intelligens. Kunstig intelligens gir de kinesiske innbyggerne en score etter hvordan dem oppfører seg og presterer. Dem blir også dømt ut ifra hvilken score deres venner og familie har, hvis en venn har lav score blir også ens egen score lavere. Dersom en har en høy score vil personen få goder som for eksempel bedre låneavtaler, lavere strøm regning, enklere å dra på reiser og dem kan slippe depositum på for eksempel leie av hotell og biler. Hvis et individ har en lav score kan personen bli nektet viktige jobber eller anerkjente skoler, dem kan også bli nektet å ta ferie eller reise med fly og tog. Det er hittil satt opp ca 180 millioner kameraer som overvåker og Kina sier at i løpet av 2020 vil alle innbyggerne være i systemet. Ved å bruke dette systemet kan en skille de dårlige ut av samfunnet og de fleste vil ønske å bedre seg for å kunne ha en høy score. Chen, en kinesisk innbygger fortalte i et intervjue at en kunne se betraktelig endring på oppførsel i samfunnet og at folk var redde for å miste poeng. 

Kan dette systemet ha motvirkende konsekvenser? Hva hvis menneskene som blir overvåket og kontrollert på denne måten ikke klarer å opprettholde det høye presset? Vil kineserne kunne bli utbrent og at deres neste generasjonen kommer til å droppe ut av skolen og ikke klare å komme seg i arbeid? Det vil isåfall påvirke Kina sin teknologiske utvikling negativt ettersom at de utbrente menneskene ikke har tilegnet seg kunnskapene. Hva om vi hadde prøvd dette systemet i Norge, kunne det hende at dem som har fått psykiske lidelser av det høye presset ville holdt det inne og latt som ingenting for å ikke få en lav score i samfunnet?

Jeg er skeptisk til hvordan Social credit system vil fungere over tid og om det eventuelt vil kunne fungere i demokratiske land. Det er noen aspekter ved dette systemet som kunne vært positive som for eksempel dersom en skulle søke lån. Norge har allerede et system som kan ligne litt. Systemet viser lønn, kapital og nedbetalingsevne men hva om systemet viste noe mer om forbruk og personlighet som kunne være på å påvirke låne innvielse. Om kineserne er fornøyd med systemet eller at dem kun er redd for å si imot er noe en ikke kan vite. Dersom ikke menneskene får psykiske lidelser av dette systemet og presset systemet påfører samfunnet vil jeg tro at Kina vil bli mer og mer ledende på verdens basis og ha et ekstremt stort teknologisk overtak.

Linker om temaet: 

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/16BBB/Problemet-er-ikke-at-ungdom-har-bedt-om-for-mye-oppmerksomhet-Problemet-er-at-de-har-fatt-for-lite-respons–Helene-Skjeggestad

https://forskning.no/stress-barn-og-ungdom-psykologi-skole-og-utdanning/2013/05/en-av-tre-tenåringer-er-kronisk-stressa

https://nordic.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4

https://www.merics.org/en/blog/chinas-social-credit-systems-are-highly-popular-now