Martin Svensen February 20, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kinesiske borgere blir rangert etter hvilken sosial standard de har, denne rangeringen vil kunne både få positive og negative konsekvenser. Dette er nå bare et pilotprogram som skal være i full sving innen 2020, dette vil da være en stor database som har en rangering på alle kinesernes troverdighet. Det vil også være en score på hver enkelt person som vil kunne bevege seg opp og ned i retning med deres oppførsel.

Det er også blitt kjent med en del av straffetiltakene som innbyggerne vil kunne få ved en eventuell dårlig rangering:   

Reiseforbud på fly og tog

Treg nettilgang

Utestengelse fra skoler 

Dårligere jobbmuligheter 

Utestengelse fra gode hoteller

Svarte liste: borgere med en dårlig score kan havne på en så kalt svartelistesom bedrifter eller firmaer blir oppfordret til å se gjennom før de har tenkt til å ansette noen.

I følge BBC vil borgere med en god score/rangering få flere fordeler, som for eksempel flere treff på datingnettsider, rabatter på strøm og til og med bedre renter i banken.    

Når jeg ser på det Kina driver med nå, så håper jeg at denne innføringen ikke kommer hitover. Tenk deg at du skulle leve under et slikt system, man må hele tiden tenke på hva man gjør, hvem man vanker sammen med og hva du sier, fordi vist noen hører hva du snakker om og la oss det strider med hva regjeringen mener så kan de rapportere deg inn i systemet slik at du vil kunne få en dårligere sosial score. 

Jeg mener selv at vi i Norge lever under et mye bedre system, der det er helt andre kriterier enn sosial kredit som bestemmer om vi for eksempel kan få et lån, reise med kollektiv transport eller få oss en jobb. I Norge vil vår finansielle situasjon bestemme om vi kan få et lån, alle som har råd til en togbillett kan reise med tog og vist du er kvalifisert til en jobb så har du mulighet til å få den, det vil ikke bli bestemt på grunnlag av hvem du er venner med eller hvilket politisk parti du holder med. 

../../../../Pictures/Bilder-bibliotek.photoslibrary/Masters/2019/02/05/20190205-190314/stock-iphone-business-mobile-38629.jpeg
https://images.pexels.com/photos/38629/stock-iphone-business-mobile-38629.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500

 Dette systemet vil også påvirke det sosiale aspektet, ved hjelp av en app vil man hele tiden kunne se hvilken score en person har og si du er ute på byen med noen venner og er i ferd med å komme i kontakt med en person som virker interessant, men du kan ikke ta kontakt å bli venn med denne personen før du har sjekket ut hvilken score denne personen har, fordi konsekvensen her kan være at    du vil få en dårligere score av å være venn med denne personen, som også kan føre til at du ikke får jobben som du har søkt på. 

Tenk deg å leve som dette, det er noe jeg ikke kunne tenkt meg!

Kilde henvisning:

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-34592186

https://www.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4/?r=US&IR=T&IR=T/#a-prototype-blacklist-already-exists-and-has-been-used-to-punish-people-7