MonaElizabeth January 9, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Første time startet veldig interessant, Arne krokan foreleser i Digital økonomi og forretningsmodeller introduserte oss for emnet. Vi gikk inn på hvordan den digitale verden har utviklet seg de siste 10 årene og hvordan den muligens vil fortsette å utvikle seg, hva vil dette si for fremtidens jobber? 

For 10 år siden fantes det ikke Google Chrome, Instagram, Snapchat, Uber eller App store. I denne moderne verden vi lever i nå, er det mange av oss som ikke kan tenke seg å gå en dag uten å sjekke mobilen sin. Vi er så avhengig av Instagram, Facebook og snapchat , vi putter alle detaljer om livene våre ut på sosiale medier, fra hva vi spiser, til hvor vi reiser og hva vi gjør. Teknologien har gitt oss en plattform til å komme i kontakt og spre budskap og meninger på null komma niks. I dag kan vi komme i kontakt med nesten alle i verden med kun noen tastetrykk på mobilen. Teknologien har gitt oss verktøy og ressurser som er revolusjonerende for verden vi lever i. 

The Future of jobs report 

Ledere og chief humans resource officers av noen av verdens største arbeidsgivere ble spurt om å reflektere over den siste utviklingen innen ansettelse av arbeidstakere, humankapital investerings trender i industrier og land. De vesentlige funnene som påvirker og former fremtiden, fremtreder i rapporten: 

Drivere som fører til forandring 

De neste fire årene vil bli dominert av fire spesifikke teknologiske fremskritt. Høyhastighets mobilt internett, kunstig intelligens, større bruk av Big data analyse og sky teknologi. Disse forandringsdriverne komplimenterer en rekke samfunnsøkonomiske trender som: Økonomisk vekst, utvidelse av utdanning og av middelklassen og et skift mot en grønnere global økonomi gjennom teknologisk utvikling, disse trendene vil påvirke forretningsveksten positivt, ettersom de skaper forretningsmuligheter sammen med spredning av nye teknologier. 

Maskiner tar over eksisterende oppgaver 

I 2022 forventes det at et betydelig antall oppgaver som nå blir utført av mennesker vil bli utført av maskiner, som f.eks. organisasjoners  informasjon og databehandling, informasjonssøk og overføringsoppgaver. I tillegg til dette vil oppgaver som anses som veldig menneskelig som å kommunisere og samhandle, koordinere, utvikle, administrere og gi råd, besluttningsprosesser også begynne å automatiseres.  

Etterspørsels økning i spesialistroller 

Innene 2022  forventes det en økning i etterspørsel etter rollene som dataanalytikere, forskere, programvare og applikasjonsutviklere, e-handel og sosiale medier spesialister. Andre roller som forventes å vokse som utnytter særlig menneskelige ferdigheter er salg og markedsføring, kundeservicemedarbeidere, kultur, opplæring og utvikling, organisasjons spesialister og innovasjonsledere. WEF har også oppdaget betydelige bevis på økende etterspørsel etter spesialist roller relatert til forståelse og utnyttelse av den nyeste teknologien  

Konklusjon 

Jeg tror det vil gi oss flere muligheter og mer medmenneskelige arbeidsoppgaver når robotene tar over de kjedelige og slitsomme oppgavene. istedenfor å være redd for at roboter skal ta over, burde vi være positive for alle de nye arbeidsoppgavene som vil komme. Det blir viktigere og viktigere at ansatte utstyres med passende ferdigheter som gjør dem i stand til å møte fremtidens arbeidsplasser. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf