Felixchr mars 14, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

 

foto: Rødding højskole

I dag ser vi allerede en stor økning i hvor mange bedrifter som velger å benytte kunstig intelligens i næringslivet. På 70-tallet var det vanlig å være i kontakt med ansatte når man skulle gjøre uttak i banken. Mot slutten av 70-tallet kom minibanken som skulle gjøre oppgaven lettere og billigere. I dag vil ingen med vettet i behold fjerne minibankene for å få flere funksjonærer i arbeid (Forskning.no). Det minibanken gjorde for bankfunksjonærene den gang, vil den kunstige intelligensen kunne gjøre for halvparten av dagens yrker.

Forskningen innen kunstige intelligens blir bare bedre og bedre for hvert år. Den blir stadig utviklet og bedre enn oss mennesker på mange områder. Snart utkonkurrer den oss i de fleste yrker.

I nabolandet Danmark, blir det allerede benyttet selvkjørende kollektivtransport. Det er hovedsakelig sentrums-tog som kjører uten fører i København.

I sommer får Fornebu selvkjørende busser som eies av OBOS, og skal frakte badegjester fra badestrender til Fornebu (Forskning.no). Dette er i første omgang bare et eksperiment, men vi vil snart få dette i Oslo. Dette vil føre til at flere bussjåfører vil miste jobben i fremtiden.

Google utkonkurrerer yrkessjåførene

Moshe Vardi mener at mange analytiske og kreative yrker vil bli erstattet i løpet av de neste tiårene. Han hevder at vi snart vil se en arbeidsledighet helt opp i 50 prosent. Grunnen er at kunstig intelligens-teknikker har blitt så gode at vi ikke kan se forskjell på om det er menneske eller maskin som har utført arbeidsoppgavene. Maskin vil utføre samme oppgaver som mennesker, men raskere og smidigere (Forskning.no).

Flere store IT-selskaper som Microsoft, Google, og IBM har forstått dette og satser stort. Google har allerede avduket den selvkjørende bilen som har vært mye omtalt i det siste (Tek.no). Hensikten med bilen er at den skal redusere antall trafikkulykker, og være mer avslappende for passasjerer.

En undersøkelse gjort av amerikanske forskere, viser at 83 prosent av lavtlønnede ansatte allerede er i ferd med å miste jobben til maskiner (Forskning.no). Det er lett tenke at dette bare gjelder de som jobber med repeterende oppgaver som lager og hurtigmatkjeder, men AI har briljert lang utover dette. Det har vist seg at kunstig intelligens kan erstatte mange av legene vi har, da AI raskt kan påvise sykdommer hos pasienter. Dermed sparer sykehusene store utgifter på høytlønnede leger, og kan heller investere i maskiner. Dette er noe som ikke kommer til å bli tatt i bruk ennå, men teknologien finnes.

Stadig flere arbeidsplasser

Det vil komme nye yrker vi ikke kjenner til i dag. Det vil alltid være bruk for menneskelig arbeidskraft, men mange av jobbene vi kjenner til i dag vil være automatisert. Fordelen ved å bruke maskiner vil være lavere kostnader, og større ytelse. Det er nemlig sånn at de fleste bedrifter i dag tenker kostnader, og de vil spare der de spare kan.

Vi kan stille oss spørsmålet hvordan fremtiden vil bli når det kommer til hvorvidt det vil være noen yrker igjen, men sannheten er at selv om det kommer nye yrker vil det alltid være behov for menneskelig arbeidskraft.

Det er fortsatt mange ting en maskin ikke kan som er viktig om den skal fungere i for eksempel sektorer som helse, pleie og omsorg. Da kreves det følelser og empati. Dette er noe en maskin ikke klarer på samme måte som mennesker, Så det vil fortsatt være jobber i helse og pleie. På den andre siden vil det bli vektlagt hvorvidt arbeidstakeren har utdanning og kompetanse, samt stor etterspørsel i IT og data ferdigheter.