maby002 februar 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I vår først oppgave som nybakte bloggere, har vi fått velge mellom noen ulike oppgaver. For meg var det ingen tvil om hva som sto øverst på list over tema jeg ønsket å skrive om i mitt første innlegg. Oppgaven lyder som følger: Ta utgangspunkt i et av FNs bærekraftmål og skriv om hvordan en bedrift jobber med å nå dette målet. Så med det blir mitt første tema bærekraftmål nummer 5 «Likestilling mellom kjønnene», og dette med utgangspunkt i en bedrift.

https://www.fn.no/Undervisning/VGS/FNs-baerekraftsmaal#&gid=1&pid=1

Hvordan skal vi nå målene?

FN sier: Bekjempe grunnproblemer mellom kjønn og sikre bedre vilkår for alle kvinner i verden

I mitt hode tenker jeg «dette er lettere sagt enn gjort,
eller hva?». Men etter litt research om dette temaet ser jeg at vi er på vei
ett sted. Flere bedrifter jobber i dag med å bedre dagens utfordringer om blant
annet dette temaet. Ett av de gode eksemplene fra bedrifter i Norge er DNB. At
de har klar å klatret opp til åttende plass av hele 3000 selskaper rundt om i
verden i FNs globale rapport om likestilling, – “The
2019 Sustainable Development Goals Gender Index”,
er
det bare å ta av seg hatten for.

DNB sier: ulikhet i kjønn, alder, kompetanse, kulturell bakgrunn, erfaring, funksjonsevne, seksuell orientering og religiøs tro gir oss flere perspektiver og gjør oss sterkere rustet til å løse utfordringer, skape innovasjon og skape de beste kundeopplevelsene. Det at folk er forskjellige gjør DNB bedre.

Ved å rette fokuset mot FNs bærekraftmål har blant annet DNB også fått øynene opp og rettet blikket mot ressursene mennesket generelt kan være, og ikke bare ressursen enn mann kan være. Her har de utarbeidet løfter, viser stadig til resultater og ikke minst inspirerer til en nyere tid med åpenhet om utfordringer og løsninger. De viser oss utenforstående om hvordan de ønsker å bidra til at vi sammen skal nå FNs bærekraftmål.

Image result for likestilling

https://www.dig2100.no/wp-content/uploads/2020/02/images-1

Men når er
målet egentlig nådd?

FN svarer: Når begge kjønn har like rettigheter, og mulighet til å bestemme over eget liv og avskaffe diskriminerende ordninger.

DNB sørger for at om man jobber innenfor samme team, områder og har tilsvarende lik kompetanse, så skal det være lik lønnet arbeid. DNB krever også av samarbeidspartnere og leverandører at de skal på en systematisk måte jobbe med likestilling og mangfold i egen organisasjon. Dette utfordrer videre til utvikling i en positiv retning. Eksempel på satsinger fra DNB er den økonomiske likestillingen for kunder, som vi kan se gjennom #huninvisterer (som dere kan lese mer om her ). Dette er bare en liten del av et bærekraftmål som DNB jobber for hver dag.

Så har de kommet i mål? Overhodet ikke. Men er de på rett
vei? Så absolutt. Inspirerer dette til videre arbeid og for andre bedrifter og
privatpersoner? Uten tvil.

Hva tenker du om dette temaet? Har du innspill, meninger eller andre eksempler, kom gjerne med de.

Kilder

1.Chaitra Shamraya og Claude R. Olsen, Finansforbundet.no, 10.okt.2019. https://www.finansforbundet.no/finansfokus/2019/10/10/dnb-blant-de-beste-i-verden-pa-likestilling/

2. DNB.no om samfunnsansvar

https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar.html

https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/baerekraftsmaal.html

https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/likestilling-mangfold.html