fridaengan January 19, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En plattform er kort fortalt en tredjepart som utveksler tjenester mellom to eller flere uavhengige parter. Et eksempel på en plattformtjeneste er Vipps, som er en mobil betalingsløsning hvor overføringene skjer umiddelbart. Vipps ble lansert i 2015, og fikk 2,5 millioner brukere på to år, ifølge SNL. Siden 2015 har Vipps utviklet flere tjenester i appen som for eksempel faste betalinger, sende og betale regninger og betaling på nettsider med Vipps.

Denne plattformtjenesten er ment for alle som har smarttelefoner og bruker penger, som betyr de aller fleste av oss. Dette vil si at målgruppen til Vipps er ganske bred, og blir i dag brukt av 3 millioner nordmenn.

Transaksjonskostnader – hva gjør Vipps for å redusere disse?

I en kjøpssituasjon stiller ofte forbrukerne seg spørsmål om hvilke alternativer som finnes, hvilke spesifikasjoner ulike produkter har og hva de koster. Når de har kjøpt produktet stiller de seg gjerne spørsmål om de har fått det de har bestilt og om de er fornøyde, og eventuelt hvordan de kan få tilbake pengene dersom de ikke er fornøyde. Alle disse spørsmålene kan kobles til transaksjonskostnader, som er tid og ressurser du bruker på å benytte deg av et marked eller kjøpe noe. Disse kostnadene kan deles inn i flere underkategorier.

Søkekost handler om hvilke alternativer man har. Det finnes flere alternativer til Vipps, blant annet MobilePay og mCash, men Vipps er uten tvil markedsleder og har nærmest monopol når det kommer til mobile betalingsløsninger. Å være markedsleder gjør sannsynligheten meget stor for at forbrukere velger Vipps foran andre plattformer.

Informasjonskost handler om å finne mer informasjon om et produkt. For eksempel om selskapet er til å stole på, og hvilke tjenester de tilbyr. Vipps er en tjeneste som ble etablert av DnB – en av de største bankene i Norge. At et så kjent selskap stiller seg bak nyetablerte Vipps gjør at mange automatisk stoler på at Vipps er trygt å bruke. Ønsker man å finne mer informasjon om hvilke typer tjenester man kan benytte seg av i appen, er det lett å finne informasjon om dette på Vipps sine hjemmesider.

Forhandlingskost handler om hva et produkt koster. Vipps er gratis å bruke, så lenge man ikke overfører større beløp enn 5000 kr. Overfører man større beløp enn dette, vil man bli belastet for et gebyr som avhenger av det beløpet man overfører. Jo større beløp, jo større gebyr.

Evalueringskost handler om at forbrukeren tar en vurdering på om man er fornøyd med produktet/tjenesten eller ikke. Det finnes ikke noe ratingsystem for Vipps, men de har en side for ris og ros på hjemmesiden.

Tvangskost handler om forbrukeren vil kunne få igjen pengene dersom man ikke er fornøyd med et produkt eller en tjeneste. Dette vil kanskje være vanskelig å evaluere når det gjelder Vipps, men det man kan si når det gjelder tvangskost er at Vipps har kundeservice både i form av telefon og e-post.

For å konkludere kan man si at Vipps fungerer bra som en plattformtjeneste, og det kan tenkes at de er markedsleder fordi hele konseptet til Vipps handler om å senke transaksjonskostnader. Det vil derfor bli spennende å følge med på utviklingen når det gjelder mobile betalingstjenester, og om noen på et tidspunkt vil kunne ta plassen som markedsleder fra Vipps.

Kilder: vipps.no, snl.no/vipps