andreagjertsen januar 30, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er viral vekst, og hva er sammenhengen mellom viral vekst, nettverkseffekter og «inreasing returns»?

 

(Bilde hentet fra Pintrest)

Viral vekst er noe som gjerne forbindes med et virus da det spres fort og til mange. Denne prosessen gjør det mulig å dele budskapet til en video veldig fort og til mange. Det går eksempelvis ut på det at noen deler en video på Facebook, som senere vil deles videre til enda flere. Videoen vil da dukke opp i andre sine «feed», selvom om de ikke har vært inne på den tidligere. De ville heller ikke sett denne vidoen om ikke Facebook hadde denne delingsfunksjonen på deres plattform.

Nettverkseffekter handler om at nye brukere i et nettverk skaper en fordel for eksisterende brukere. Jo flere brukere, desto mer verdi vil nettverket få. Eksempler på dette er Telenor som binder nettverket sammen gjennom roaming og streamingstjenesten Netflix som tilpasser innholdet i forhold til brukerne. Brukerne får mulighet til å komme med tilbakemeldinger på hver film eller serie, slik at Netflix kan gjøre endringer. Jo flere som benytter seg av denne tjenesten, desto bedre innhold vil Netflix kunne levere og dette vil da skape verdier for eksisterende brukere.

Increasin returns går ut på at en virksomhet vil tjene mer og mer penger på sin tjeneste desto flere brukere. Eksempel på dette er Instagram. Jo flere brukere de har, desto mer opperksomhet vil de få fra virksomheter som ønsker å markedsføre seg på deres plattform, og dermed øke deres inntjening. Fordelene ved dette er at det ikke vil være noen ekstra kostnader da du kan gjenbruke den digital tjenesten flere ganger uten å måtte investere mer. Det spiller heller ingen rolle hvor mange brukere som benytter seg av den sosiale plattformen, slik det gjør med fysiske butikker.

Det finnes en sammenheng mellom disse tre begrepene som forklares med en selvforsterkende vekst når tjenesten består av mange brukere. Arne Krokan skriver at konsekvensen av nettverkseffekter og increasing returns er at tjenesten vil vokse mer enn andre og de vil da bli naturlige monopoler. Eksempler på slike tjenester er Facebook. Ved å tilby en tjenste som Facebook gir det brukerne høy verdi fordi en kan skape nettverkseffekter gjennom deling og «likes» på bilder og videoer. Med denne delingen skapes det viral vekst, som igjen fører til increasing returns for Mark Zuckerberg som står bak opprettelsen av Facebook.

 

Kilder

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm.

http://www.krokan.com/arne/2014/01/23/nettverkseffekter-og-increasing-returns-hva-skjera/