andreaborgen februar 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er viral vekst?
I dagens samfunn hører vi ofte om nyheter, videoer eller hendelser som går viralt. Dette kan vi beskrive som at det er noe som blir populært og blir fort spredd gjennom flere ledd. Vi ser ofte på nyhetssider overskrifter hvor overskriften er at ”dette går viralt”.  Utgangspunktet for at det skal bli en viral vekst handler om at vi dobler antall brukere i hvert ledd.

Viral vekst, nettverkseffekter og increasing returns:

Vi har over gått gjennom hva viral vekst er. Og før vi ser på sammenhengen ønsker jeg å forklare hva nettverkseffekter og increasing returns er. Increasing returns skaper et incentiv for å etablere globale tjenester. Dette er fordi gjennomsnittskostnadene ved å yte tjenestene synker med antall brukere så lenge grensekostnaden, eller kostnaden ved å tilby tjenesten til en bruker til, er tilnærmet null. Increasing returns gjør det dermed lønnsomt for tilbydere å vokse mye, siden digitale tjenester ofte har lave variable driftskostnader. Når tjenestene selges til en fast pris og kostnadene bare i svært liten grad av avhengig av antall solgte enheter, vil fortjenesten bli høyere og høyere, fordi gjennomsnittskostnadene synker med antall brukere. Nettverkseffekter oppstår når hver ny bruker av en tjeneste eller vare skaper verdi for eksisterende brukere av varen eller tjenesten. Nettverkseffektene skaper en positiv forsterkende spiral ved at antall forbindelser mellom deltakerne i nettverket vokser mye raskere enn antall deltakere. Her vil det typisk oppstå naturlige monopoler.   

Typiske tjenester som dette er for eksempel Finn. Dette er en tilgjengelig tjeneste for alle hvor det ikke vil koste noe for Finn å betjene en kunde til, altså grensekostnaden er tilnærmet null. Derfor kan også tjenesten skaleres opp med svært lave kostnader, selv om en må investere i ekstra kapasitet for å betjene veksten. For å se det på en litt annen side kan vi se for oss en klasse hvor det skal begynne en ny elev. I motsetning til Finn, så vil ikke dette være en lav kostnad for skolen. Det vil koste de ekstra å kun betjene én ekstra elev.

Kilder:

https://estudie.no/nettverkseffekter/

http://www.krokan.com/arne/2014/01/23/nettverkseffekter-og-increasing-returns-hva-skjera/

Krokan, Arne. 2017. Nettverksøkonomi. 2.utg. Cappelen Damm Akademisk