ADMINBenjamin januar 16, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Markedsføring har for mange vært en kostbar affære som krever mye innsats og tid. Slik fagfeltet har utviklet seg med teknologien er ikke kostnadene lenger et like stort problem. Et godt eksempel på dette er f.eks. Google da de lanserte Gmail. Lanseringen av Google sin E-post skjedde i 2004  ved at 1000 opinionsledere fikk ekslusiv tilgang til tjenesten. Disse 1000 deltakerne fikk også muligheten til å invitere sine venner. Dette var starten på Gmail sin enorme vekst, nå i 2018 er det over 1 milliard personer som har registrert bruker på e-posttjenesten.

For å forstå hvordan disse 1000 ble til over en milliard er det viktig å kjenne til begrepet “nettverkseffekter”. Begrepet betyr enkelt og greit at antall forbindelser mellom deltakere vokser raskere enn antall deltakere (Arne Krokan sin blogg).  Kort forklart så øker antall forbindelser eksponensielt. Når 2 personer er brukere av et nettverk så er det en forbindelse, men bare ved å øke brukere til 5 så vil man ha 10 forbindelser. Derfor gir beskrivelsen til Krokan et godt bilde av hvilken effekt nettverk har for en tjeneste.

Nettverkseffektene gjør at tjenesten får en større verdi for nye brukere. Et mobilnettverk ville jo hatt svært liten verdi dersom man bare kunne ringe til sin mor, mens man måtte bruke et annet nettverk for å ringe inn syk til jobben. Med en gang flere er på samme nettverk øker verdien og man vil med tid se at det vokser seg til det jeg mener kan kalles et de facto monopol. Hvis man skal selge noe man har liggende i garasjen, da går man som regel på Finn, osv.

Increasing returns er også et begrep som fascinerer meg. I motsetning til tradisjonelle bedrifter som må håndtere diminishing returns, der organisasjoner etterhvert når en grense for lønnsomhet og snittkostnadene i bedriften går oppover. Det vil til slutt nå et tidspunkt der bedriften ikke produserer effektivt og tjener mindre per solgte enhet over lønnsomhetsgrensen. I noen tilfeller kan det gå så langt at en bedrift produserer så mye at det faktisk koster dem å holde produserte enheter på det høye nivået. Da vil bedrifter som selger f.eks. nettverkstjenester oppleve det motsatte. Altså, snittkostnadene går ned per bruker, og man vil aldri nå det punktet der man ikke kan tjene mer penger, samt holde snittkostnadene nede. Det eneste unntaket her ville vært man når et monopol på markedet og absolutt alle bruker ditt nettverk.

For meg virker dette som fremtidens måte å føre business på. Den tradisjonelle måten med diminishing returns vil nok ha en plass i samfunnet i en lang tid da man fortsatt trenger fysiske gjenstander, men rollen vil nok ikke være like signifikant med digitaliseringen som finner sted.