martinenchristiansen januar 21, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen


Viral vekst

Vekst betyr at noe øker, og viral vekst dreier seg om at innhold deles på nett og spres raskt til et høyt antall brukere innen kort tid. Viral vekst kan sammenliknes med et virus, ved at det er noe som kopieres og spres videre. Noe som gir en forståelse av hva dette temaet dreier seg om er den anerkjente videoen «the floss dance» som har tatt helt av rundt om i verden. Videoen ble spredt globalt, gjennom likes og delinger på sosiale medier, og har dermed hatt en form for viral vekst. Den teknologiske utviklingen med internett og sosiale medier har gjort det enklere å tilrettelegge for viral vekst, ved at man kan spre budskap og kommunisere med mange mennesker over hele verden på kort tid, gjennom et globalt nettverk.

Metcalfes
lov sier at nytten av et kommunikasjonssystem vokser proporsjonalt med
kvadratet på antall av brukere av et system. Dette betyr at jo flere brukere
det er, jo enklere vil det være å tiltrekke flere brukere.

Nettverkseffekter

Nettverkseffekter, eller nettverkseksternaliteter oppstår når hver ny bruker skaper verdi for eksisterende brukere. Dette skaper en positiv spiral ved at antall forbindelser mellom deltakerne i nettverket vokser mye raskere enn antall deltakere. Nettverkseffekter oppstår dersom en økning i antall brukere av tjenesten gjør tjenesten mer attraktiv både for eksisterende og potensielle brukere. Facebook er et godt eksempel, ved at min og din deltakelse og bruk av facebook skaper verdi for andre, og er med på å gjøre tjenesten mer attraktiv. Hvis vi tar telefonen som et eksempel, så har ikke telefonen i seg selv så høy verdi, men verdien øker for hver person som skaffer seg en telefon, ved at man kan kommunisere med flere. For hvilken verdi ville en telefon gitt deg, dersom du var den eneste med en telefon?

Increasing returns

Kort
fortalt handler increasing returns om at avkastningen øker jo mer den digitale
tjenesten vokser i størrelse, altså vil facebook sin gevinst bli høyere jo
flere som bruker tjenesten. Jo flere brukere facebook har, jo mer penger vil de
tjene i form av for eksempel annonser, nettopp fordi det blir mer attraktivt
for annonsører og sponsorer jo større tjenesten er. Når det er snakk om fysiske
produkter- og tjenester kan en økning i antall brukere ha motsatt effekt ved at
kostnadene øker som følge av økt produksjon over gitt kapasitetsgrense.

Hvordan henger det sammen?

Bedrifter som klarer å skape en brukervennlig tjeneste, vil sannsynligvis tiltrekke seg mange brukere. Ved å senke transaksjonskostnadene vil nettverket øke – samtidig som hver kunde vil oppleve høyere verdi. Dette kan igjen skape en viral vekst ved at brukerne deler sine opplevelser (forutsatt at disse er positive) med sitt nettverk, som igjen deler dette med sitt nettverk og så videre. Dersom man er tidlig ute og gjør det riktig kan man oppnå store konkurransefortrinn, slik som facebook, som nå har blitt et naturlig monopol.


Kilder brukt i dette innlegget: